คอร์ดเพลง แค่ใจศรัทธา
ศิลปิน สหาย&เมนทอล
คอร์ดทั้งหมด C Dm Em F G Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่าย ๆ

INTRO | C Em | Am |
INTRO | F G | C G |

 
มีมาก มี
C 
น้อย 
 
มันไม่สำคัญ
 
เท่ากับมีความ
Em 
สุขกับสิ่งที่มี
 
ความเ
F 
จ็บปวดนั้นไม่มีใครต้อง
G 
การ

 
ความเป็นจ
F 
ริงที่เจอในวันนี้
 
คงไม่
Em 
เกินที่ใจจะ
Am 
พยายาม
 
จะข้าม
Dm 
ผ่านคืนวันเลวร้ายนี้ไปให้
G 
ได้

 
อุปส
C 
รรคกดดัน..
 
คือ
Em 
ด่านทดสอบ 
 
ความ
Am 
เข้มแข็ง
 
แม้ใน
F 
วันที่ใจอ่อนแ
G 
รง 
 
แต่รู้ต้อง
C 
สู้ต่อ
 
ยิ้มให้กับปัญ
F 
หาที่มันถาโ
G 
ถมเข้ามา
 
เพื่อ
Em 
คนข้างหลัง 
 
คน
Am 
ที่ยังรอ
 
จงอ
F 
ย่าท้อ 
 
ขอแค่ใจศรัท
G 
ธา..

 
บอกตัวเ
C 
องต้องข้าม..จุด
Em 
นี้ไปได้
 
ตัว
Am 
เรามันเก่ง 
 
นั่น
Em 
ที่สุดแล้ว
 
บอกตัวเ
F 
องถึงจะหนัก
Em 
หนาเท่าไร
 
หัว
Dm 
ใจจะสู้ฝ่า
G 
ฟัน
 
วันพรุ่ง
C 
นี้ 
 
ถึงไม่
Em 
เป็นดังหวัง
 
อย่างที่
Am 
เราตั้งใจ 
 
ก็
Em 
ไม่เป็นไร
 
ถึงยัง
F 
มีน้ำตา 
 
บาง
Em 
ครั้งยังร้องไห้
 
ตราบ
Dm 
เท่าที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..
 
ขอแค่ใจจงศรัท
C 
ธา.. 
 
 
F 
G 

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm | G |

 
อุปส
C 
รรคกดดัน..
 
คือ
Em 
ด่านทดสอบ 
 
ความ
Am 
เข้มแข็ง
 
แม้ใน
F 
วันที่ใจอ่อนแ
G 
รง 
 
แต่รู้ต้อง
C 
สู้ต่อ
 
ยิ้มให้กับปัญ
F 
หาที่มันถาโ
G 
ถมเข้ามา
 
เพื่อ
Em 
คนข้างหลัง 
 
คน
Am 
ที่ยังรอ
 
จงอ
F 
ย่าท้อ.. 
 
ชีวิตต้องเดินต่อ
G 
ไป

 
บอกตัวเ
C 
องต้องข้าม..จุด
Em 
นี้ไปได้
 
ตัว
Am 
เรามันเก่ง 
 
นั่น
Em 
ที่สุดแล้ว
 
บอกตัวเ
F 
องว่าถึงจะหนัก
Em 
หนาเท่าไร
 
หัว
Dm 
ใจจะสู้ฝ่า
G 
ฟัน
 
วันพรุ่ง
C 
นี้ 
 
ถึงไม่
Em 
เป็นดังหวัง
 
อย่างที่
Am 
เราตั้งใจ 
 
มันก็
Em 
ไม่เป็นไร
 
ถึงยัง
F 
มีน้ำตา 
 
บาง
Em 
ครั้งยังร้องไห้
 
ตราบ
Dm 
เท่าที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..

 
บอกตัวเ
C 
องต้องข้าม..จุด
Em 
นี้ไปได้
 
ตัว
Am 
เรามันเก่ง 
 
นั่น
Em 
ที่สุดแล้ว
 
บอกตัวเ
F 
องถึงจะหนัก
Em 
หนาเท่าไร
 
หัว
Dm 
ใจจะสู้ฝ่า
G 
ฟัน
 
วันพรุ่ง
C 
นี้ 
 
ถึงไม่
Em 
เป็นดังหวัง
 
อย่างที่
Am 
เราตั้งใจ 
 
มันก็
Em 
ไม่เป็นไร
 
ถึงยัง
F 
มีน้ำตา 
 
บาง
Em 
ครั้งยังร้องไห้
 
ตราบ
Dm 
เท่าที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..
 
ขอแค่ใจจงศรัท
C 
ธา

 
ตราบ
F 
ที่เรายังมีลมหาย
G 
ใจ..
 
ขอแค่ใจจงศรัทธา..
 

OUTRO | C Em | Am |
OUTRO | F G | C G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites