คอร์ดเพลง เธอคือดวงดาว (Hikari)
ศิลปิน Whal & Dolph
คอร์ดทั้งหมด C Dm Em G Am F
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

 
เธอ
คือดวงดาว ที่ส่องแสง
Dm 
บนดวงจันทร์
 
ทำให้ฉัน
Em 
นั้นพลันเพลิดเพลิน
Dm 
ตาม
 
ใจมี
ดวงเดียว มอบให้เธอ
Dm 
เพียงคนเดียว
 
จะไม่เหลีย
Em 
วและมองคนอื่น
Dm 

 
แม้ย
ามหลับตา
 ฝันที่ฝากมา
Am 
 
ฉันจะไขว้
Dm 
คว้าเก็บมาให้เธอ
 
เก็บแสงดวงตะวัน
 ส่งยิ้มให้แก่กัน
Am 
 
ขอแค่มีฉัน
Dm 
อยู่เคียงข้างเธอ
 คนเดียว

INSTRU | C | Dm | Em | Dm | ( 2 Times )

 
เธอ
คือดวงดาว ที่ส่องแสง
Dm 
บนดวงจันทร์
 
ทำให้ฉัน
Em 
นั้นพลันเพลิดเพลิน
Dm 
ตาม
 
ใจมี
ดวงเดียว จะมอบให้เธอ
Dm 
เพียงคนเดียว
 
จะไม่เหลีย
Em 
วและมองคนอื่น
Dm 

 
แม้ย
ามหลับตา
 ฝันที่ฝากมา
Am 
 
ฉันจะไขว้
Dm 
คว้าเก็บมาให้เธอ
 
เก็บแสงดวงตะวัน
 ส่งยิ้มให้แก่กัน
Am 
 
ขอแค่มีฉัน
Dm 
อยู่เคียงข้างเธอ
 คนเดียว

 
  วั
Am 
นที่ฟ้าไ
ม่สดใส 
 
หม่นหมอง
ดวงใจเหลือเกิน
 
เธอ
Am 
ยังมีฉัน
คอยปลอบใจ 
 
อยู่ข้าง
เคียงกาย จะไม่เ
Fm 
ดียวดาย

 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
Dm 
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
Dm 
 ลา..
 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
Dm 
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
Dm 
 ลา..

 
แม้ย
ามหลับตา
 ฝันที่ฝากมา
Am 
 
ฉันจะไขว้คว้า
Dm 
เก็บมาให้เธอ
 
เก็บแสงดวงตะวัน
 ส่งยิ้มให้แก่กัน
Am 
 
ขอแค่มีฉัน
Dm 
อยู่เคียงข้างเธอ
 คนเดียว

 
เธอ
คือดวงดาว ที่ส่องแสง
Dm 
บนดวงจันทร์
 
ทำให้ฉัน
Em 
นั้นพลันเพลิดเพลิน
Dm 
ตาม
 
ใจมี
ดวงเดียว จะมอบให้เธอ
Dm 
เพียงคนเดียว
 
จะไม่เหลียว
Em 
และมองคนอื่น
 
ให้เธอคนเดียว..
 

 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
Dm 
 ลา..
 
ให้เธอ
คนเดียว
 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
 ลา..
 
ให้เธอคนเดีย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites