คอร์ดเพลง ทำเป็นหรอย
ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ
คอร์ดทั้งหมด Am F G Em C
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | Am | Am | F | F |
INTRO | G | G | Am | Am |
INTRO | Am | Am | F | F |
INTRO | G | G | Am | Am |

Am 
ทำเป็นหรอย 
 
เป็นนักเลง
 
คิง
F 
คิดว่าตัวเองเจ๋ง
G 
โชว์ความกร่างให้เพื่อนได้เห็น
 
ว่า
Am 
กูชัดเจน 
 
กูหรอย

Am 
ชักนำทำสิ่งผิด
 
ไม่เคย
F 
คิดว่าห้ามกันแม้แต่น้อย
G 
ช่วงหัวเลี้ยวหัวตอ 
 
มึงหรอย
 
มึง
Am 
ถอยไม่เป็น

 
ถ้าไม่อ
F 
ยากมีปัญหา
 
มึงก็อ
G 
ย่ามามองหน้า 
 
เดี๋ยว
Am 
โดน
 
พอเวลา
F 
อยู่กันหลายคน
 
แล้วสาย
G 
ตามึงซุกซน 
 
ไม่ส
C 
นใคร

 
ต้องเข้า
F 
ใจว่าวัยกำ
G 
ลังโต
 
แต่รุ่น
Em 
พี่สู้มาโค 
 
สู
Am 
เห็นกันหม้าย
 
ตอนเขาให้เ
F 
รียนแล้วมันไม่เรียน
 
เที่ยวเก
G 
รียนเที่ยวพอได้
 
พอเพื่อน
F 
จบเพื่อนเขาไปเป็นน
G 
าย
 
แล้วเสียดายที่ไ
C 
ม่ได้เรียน

 
ดันเหมือนหมา
F 
ล้ำ
 
ยิ่งห้ามยิ่งป
G 
ล้ำ 
 
ยิ่งดันไป
Am 
หน้า
 
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักห
F 
นา
 
เข้าแถวเดินห
G 
น้าทำท่าหา
C 
เรื่อง
 
พอเพื่อนม
F 
ากแล้วสู้ขาด
G 
ใจ
 
พอหาหม้าย
Em 
ใครแหลงไหรให้
Am 
เทือน
 
มันเงียบแ
F 
ป๊ก 
 
เหมือนลักไฟแ
G 
ช็คเพื่อน
 
ตอนเข้า
F 
ส่งให้เรียน 
 
ก็เ
G 
รียนไป
 
พอเพื่อนไปเป็นนาย
 
 
เลิกสุขใจ เพราะมีงไ
C 
ม่ได้เรียน 
 
 
G 

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | F | G | G |
INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | F | G | G |

 
ถ้าไม่อ
F 
ยากมีปัญหา
 
มึงก็อ
G 
ย่ามามองหน้า 
 
เดี๋ยว
Am 
โดน
 
พอเวลา
F 
อยู่กันหลายคน
 
แล้วสาย
G 
ตามึงซุกซน 
 
ไม่ส
C 
นใคร

 
ต้องเข้า
F 
ใจว่าวัยกำ
G 
ลังโต
 
แต่รุ่น
Em 
พี่สู้มาโค 
 
สู
Am 
เห็นกันหม้าย
 
ตอนเขาให้เ
F 
รียนแล้วมันไม่เรียน
 
เที่ยวเก
G 
รียนเที่ยวพอได้
 
พอเพื่อน
F 
จบเพื่อนเขาไปเป็นน
G 
าย
 
แล้วเสียดายที่ไ
C 
ม่ได้เรียน

 
ดันเหมือนหมา
F 
ล้ำ
 
ยิ่งห้ามยิ่งป
G 
ล้ำ 
 
ยิ่งดันไป
Am 
หน้า
 
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักห
F 
นา
 
เข้าแถวเดินห
G 
น้าทำท่าหา
C 
เรื่อง
 
พอเพื่อนม
F 
ากแล้วสู้ขาด
G 
ใจ
 
พอหาหม้าย
Em 
ใครแหลงไหรให้
Am 
เทือน
 
มันเงียบแ
F 
ป๊ก 
 
เหมือนลักไฟแ
G 
ช็คเพื่อน
 
ตอนเข้า
F 
ส่งให้เรียน 
 
ก็เ
G 
รียนไป

 
ดันเหมือนหมา
F 
ล้ำ
 
ยิ่งห้ามยิ่งป
G 
ล้ำ 
 
ยิ่งดันไป
Am 
หน้า
 
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักห
F 
นา
 
เข้าแถวเดินห
G 
น้าทำท่าหา
C 
เรื่อง
 
พอเพื่อนม
F 
ากแล้วสู้ขาด
G 
ใจ
 
พอหาหม้าย
Em 
ใครแหลงไหรให้
Am 
เทือน
 
มันเงียบแ
F 
ป๊ก 
 
เหมือนลักไฟแ
G 
ช็คเพื่อน
 
ตอนเข้า
F 
ส่งให้เรียน 
 
ก็เ
G 
รียนไป
 
พอเพื่อนไปเป็นนาย
 
 
เลิกสุขใจ เพราะมีงไ
C 
ม่ได้เรียน 
 
 
G 

OUTRO | C | C | Am | Am |
OUTRO | F | F | G | C G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites