คอร์ดเพลง เล่นซ่อนหา เธอกลับหาย
ศิลปิน ไทยตรง
คอร์ดทั้งหมด A D Dm F#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | D | A | D |

A 
ลมพัด 
 
บรรยากาศ
D 
แสงจันทร์ที่ส่องมา
A 
ดาวน้อย ร้อยเรียง กันบน
D 
ฟ้า

A 
มองเห็น 
 
เพียงตัวเรา
D 
กับจันทร์เป็นเพื่อนใจ
A 
ใกล้ไฉนเอย 
 
คร่ำครวญ
D 
หา..

 
เล่นซ่อ
F#m 
นหา.. 
 
 
E 
หากันไม่เ
D 
จอ
 
เธออยู่
F#m 
ไหน.. 
 
วอนด
E 
าวช่วยพาเธอก
D 
ลับ
 
เธอกลั
Dm 
บมา..

A 
ยังอยู่ตรงนี้ 
 
เจ็บช้ำ
D 
ดวงฤทัย
F#m 
เธอจากไปไหน 
 
 
E 
ใย 
 
ไม่
D 
ย้อนมา
A 
มองดาวบนฟ้า 
 
คร่ำครวญ
D 
หา.. 
 
เธอ
 
แต่
F#m 
เธอจากไปแล้ว
E 
เธอจากไปแล้ว 
 
ไม่ย้อ
D 
นมา
 
ไม่อาจ
Dm 
กลั้นน้ำตา..

INSTRU | A | D | F#m E | D |

 
เล่นซ่อ
F#m 
นหา.. 
 
 
E 
หากันไม่เ
D 
จอ..
 
เธออยู่
F#m 
ไหน.. 
 
วอนด
E 
าวช่วยพาเธอก
D 
ลับ
 
เธอกลั
Dm 
บมา..

A 
ยังอยู่ตรงนี้ 
 
เจ็บช้ำ
D 
ดวงฤทัย
F#m 
เธอจากไปไหน 
 
 
E 
ใย 
 
ไม่
D 
ย้อนมา
A 
มองดาวบนฟ้า 
 
คร่ำครวญ
D 
หา.. 
 
เธอ
 
แต่
F#m 
เธอจากไปแล้ว
E 
เธอจากไปแล้ว 
 
ไม่ย้อ
D 
นมา
 
ไม่อาจ
Dm 
กลั้นน้ำตา..

C#m 
  เล่นซ่อนหา.. 
 
ให้ปิด
Bm 
ตานับร้อยพัน
C#m 
  สัญญาบอกกับฉัน.. 
 
ถ้าเปิด
Bm 
ตา 
 
จะหาเจอ
F#m 
  ไปหลบอยู่ต
E 
รงไหนจนป่าน
D 
นี้..
 
  
Dm 
(หาไม่เจอ..)

A 
ยังอยู่ตรงนี้ 
 
เจ็บช้ำ
D 
ดวงฤทัย
F#m 
เธอจากไปไหน 
 
 
E 
ใย 
 
ไม่
D 
ย้อนมา
A 
มองดาวบนฟ้า 
 
คร่ำครวญ
D 
หา.. 
 
เธอ
 
แต่
F#m 
เธอจากไปแล้ว
E 
เธอจากไปแล้ว 
 
ไม่ย้อ
D 
นมา

 
แต่
F#m 
เธอจากไปแล้ว
E 
เธอจากไปแล้ว 
 
ไม่ย้อ
D 
นมา
 
ไม่อาจ
Dm 
กลั้นน้ำตา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites