คอร์ดเพลง อาจเป็นฉัน
ศิลปิน Zweed n’ Roll
คอร์ดทั้งหมด C Cmaj7 F Fmaj7 Dm7 G

INTRO | C | C |

C 
  เสียงของเธอที่คอยพ
F 
ร่ำบอก
 
  เธอมีความสุขเพียงไ
C 
หน
 
  ฉันมีคุณค่ามากเท่าไ
F 
หร่

C 
  แต่ลึกลงไปข้างในหั
F 
วใจ
 
  รอยร้าวที่ปิด
C 
ไว้
F 
  มันคอยทำร้ายเธอเรื่อยไป

 
  อาจเป็นที่
Cmaj7 
ฉันเอง..
 
  ที่ยังต้องการ เจอะ
Fmaj7 
เธออีกครั้ง
 
  อาจเป็นที่
Cmaj7 
ฉันเอง ที่พยายาม ฉุด
Fmaj7 
รั้ง
Dm7 
  ทั้งที่รู้ว่าความเจ็บป
G 
วดเป็นยังไง
Dm7 
  รู้ทั้งรู้ว่าควรเดินอ
G 
อกไป.. 
 
ให้ไกล..

INSTRU | C | C | F | F |

C 
  รักที่มีแต่รอย
F 
น้ำตา
 
  เรียกว่าความสุขได้
C 
มั้ย
 
  ฉันว่าไม่ใกล้เคียงเท่าไ
F 
หร่

C 
  รักที่เป็นแค่เพียงชั่
F 
วคราว
 
  ยิ่งนานยิ่งปวดร้
C 
าว
F 
  มันคอยทำร้ายเธอเรื่อยไป

 
  อาจเป็นที่
Cmaj7 
ฉันเอง..
 
  ที่ยังต้องการ เจอะ
Fmaj7 
เธออีกครั้ง
 
  อาจเป็นที่
Cmaj7 
ฉันเอง ที่พยายาม ฉุด
Fmaj7 
รั้ง
Dm7 
  ทั้งที่รู้ว่าความเจ็บป
G 
วดเป็นยังไง
Dm7 
  รู้ทั้งรู้ว่าควรเดินอ
G 
อกไป.. 
 
ให้ไกล..

INSTRU | C | C |

Dm7 
  กอดเธอไว้ได้เพียงเท่
G 
านี้
Dm7 
  ให้เป็น
Em 
ความทรง
F 
จำที่
G 
ดี
 
  เราคงฝืนกันต่อไปไม่ไหว
 

 
  อาจเป็นที่
Cmaj7 
ฉันเอง..
 
  ที่ยังต้องการ เจอะ
Fmaj7 
เธออีกครั้ง
 
  อาจเป็นที่
Cmaj7 
ฉันเอง ที่พยายาม ฉุด
Fmaj7 
รั้ง
Dm7 
  ทั้งที่รู้ว่าความเจ็บป
G 
วดเป็นยังไง
Dm7 
  รู้ทั้งรู้ว่าควรเดินอ
G 
อกไป.. 
 
ให้ไกล..

OUTRO | C | F | C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites