คอร์ดเพลง ลำอำลา
ศิลปิน ป๊อป นพรัตน์
คอร์ดทั้งหมด Em C D G

Tune to Eb
INTRO | Bm D |
INTRO | Em | C | D | Em | Em |

Em 
  อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโ
C 
ชคดีเด้อ
D 
  ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้
Em 
น้อฮ้องไห้
Em 
  สิเก็บกำดอกความเจ็บที่เจ้าถิ่มให้อ้
C 
าย..ไว้
D 
  บ่เคียดบ่ขมบ่เจ็บหลายแต่คันบ่ตาย.
Em 
.บ่ลืมดอก

 
โอฮะโอ่ฮะ
C 
โอ้..น้อคนเค
Em 
ยฮักกัน
 
ไผ๋ว่าสิ
C 
ฮักสิแพงสิอยู่นำกัน 
 
สอ
D 
งคน

 
ฮะโอ่ละ
Em 
น้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
 
ดือ ดื่อ ดื้อ  
D 
ดื่อ 
 
อยู่เทิ่งฟ้า
 
ฮักกับเขาบ่ตาวลงมา
Em 
คืนขี้ดิน

 
ฮะโอ่ล
Em 
ะน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..บุญเฮามันน้อยบ่สมเขา
D 
ขี้ดินกับดาว 
 
มันคงเทียบกันบ่
Em 
ได้ดอก

INSTRU | C D |

Em 
  อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโ
C 
ชคดีเด้อ
D 
  ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้
Em 
น้อ..ฮ้องไห้

INSTRU | C | Em | C | D |
INSTRU | Em | C | D | Em |

 
โอฮะโอ่ฮะ
C 
โอ้..น้อคนเค
Em 
ยฮักกัน
 
ไผ๋ว่าสิ
C 
ฮักสิแพงสิอยู่นำกัน 
 
สอ
D 
งคน

 
ฮะโอ่ละ
Em 
น้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
 
ดือ ดื่อ ดื้อ  
D 
ดื่อ 
 
อยู่เทิ่งฟ้า
 
ฮักกับเขาบ่ตาวลงมา
Em 
คืนขี้ดิน

 
ฮะโอ่ล
Em 
ะน้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..บุญเฮามันน้อยบ่สมเขา
D 
ขี้ดินกับดาว 
 
มันคงเทียบกันบ่
Em 
ได้ดอก

 
ฮะโอ่ละ
Em 
น้อ..มันเป็นคือคำผู้เฒ่าเว้า
 
ฮะโอ่ละ
C 
น้อ..ส่ำติดลมอยู่คือว่าว
 
ดือ ดื่อ  
D 
ดื้อ ดื่อ อยู่เทิ่งฟ้า
 
โอฮะโอ่ฮะโอ้..ฮื่อ..
 

INSTRU | C | Em | C | D | D |

Em 
  อยากสิลำอำลาอวยพรให้เจ้าโ
C 
ชคดีเด้อ
D 
  ส่วนผู้อยู่ทางนี้สิอักลี้
Em 
น้อฮ้อง..ไห้

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites