คอร์ดเพลง รักเรามันเก่าแล้ว
ศิลปิน ชายเล็ก เด็กทุ่งใหญ่ feat. เพียวริ
คอร์ดทั้งหมด G Bm Em D C Am

INTRO | G Bm | Em D | C | D |

 
คบกัน
G 
มาก็ไม่ใช่วันสอ
Bm 
งวัน
C 
ฉันไม่เคยคิดเปลี่ยน
D 
ใจ
 
แต่เว
G 
ลามันทำให้คนเปลี่ย
Bm 
นไป
 
เป็นเพราะอะ
C 
ไร 
 
ทำไมมาทำกันอย่า
D 
งนี้

 
ไม่
Em 
คิดว่าเธอจะหลอกฉัน
 
ไม่
Bm 
คิดว่าเธอจะลืมสัญญา
 
คนๆ
C 
นี้เหมือนจะบ้า 
 
เลยรู้ห
D 
ม้าย

 
รักเรามันเก่าแ
G 
ล้ว 
 
หรือ
Bm 
เธอหมดรัก
Em 
กัน
 
หรือ
D 
ลืมความสัม
C 
พันธ์..ที่
Bm 
เรานั้น..
Am 
เคยร่วมทางกัน
D 
มา
 
หรือลืมไปแ
G 
ล้วไอ้คำที่
Bm 
เธอนั้นเคย
Em 
สัญญา
 
ว่ายัง
D 
ไงจะไม่ร้
C 
างลา.. 
 
 
Bm 
โฮ..
 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่าอะไรใช่ไ
G 
หมเธอ

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am | D |

 
ไม่
Em 
คิดว่าเธอจะหลอกฉัน
 
ไม่
Bm 
คิดว่าเธอจะลืมสัญญา
 
คนๆ
C 
นี้เหมือนจะบ้า 
 
เลยรู้ห
D 
ม้าย

 
รักเรามันเก่าแ
G 
ล้ว 
 
หรือ
Bm 
เธอหมดรัก
Em 
กัน
 
หรือ
D 
ลืมความสัม
C 
พันธ์..ที่
Bm 
เรานั้น..
Am 
เคยร่วมทางกัน
D 
มา
 
หรือลืมไปแ
G 
ล้วไอ้คำที่
Bm 
เธอนั้นเคย
Em 
สัญญา
 
ว่ายัง
D 
ไงจะไม่ร้
C 
างลา.. 
 
 
Bm 
โฮ..
 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่า..

 
รักเรามันเก่าแ
G 
ล้ว 
 
หรือ
Bm 
เธอหมดรัก
Em 
กัน
 
หรือ
D 
ลืมความสัม
C 
พันธ์..ที่
Bm 
เรานั้น..
Am 
เคยร่วมทางกัน
D 
มา
 
หรือลืมไปแ
G 
ล้วไอ้คำที่
Bm 
เธอนั้นเคย
Em 
สัญญา
 
ว่ายัง
D 
ไงจะไม่ร้
C 
างลา.. 
 
 
Bm 
โฮ..
 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่าอะไรใช่ไ
G 
หมเธอ

 
คนใ
Am 
หม่เขาคงจะ
D 
ดีกว่า
 
คน
Am 
เก่าเลยไม่มี
D 
ค่า..อะไรใช่ไ
G 
หมเธอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites