คอร์ดเพลง กลับใจ
ศิลปิน วงสะพานเหล็ก
คอร์ดทั้งหมด A E F#m D
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ

A 
อดีตนักโทษชาย 
 
ที่ใครเขาม
E 
องว่าไม่ดี
 
เกมส์ห
D 
รางมาหลายที 
 
เลยไม่
E 
มีใครมาสน

 
เราเ
A 
ป็นนักโทษชาย 
 
ไม่ค่อยเจียม
E 
ตัวสักเท่าไหร่
 
สาวไห
D 
นอิเข้าใกล้ 
 
ก็ไม่ห
E 
าญ..

 
ตัว
F#m 
ดำแถมสักลาย 
 
ก็เพื่อนข้างใ
E 
นเข้าให้มา
 
เรียน
D 
จบปริญญา 
 
ในเรือน
E 
จำคนทำผิด

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ 
 
ยังหาห
E 
ม้ายใครที
 
น้องเ
A 
ห้อ.. 
 
ต่อแต่
E 
นี้จะเป็น
F#m 
คนดี
 
ถ้าหากน้
E 
องได้ลองรัก
D 
พี่
 
นักโทษช
E 
ายคนนี้ 
 
จะมีแค่เ
A 
ธอ..
E 

INSTRU | A E | F#m E | D | E |
INSTRU | A E | F#m E | D | E |

 
ตัว
F#m 
ดำแถมสักลาย 
 
ก็เพื่อนข้างใ
E 
นเข้าให้มา
 
เรียน
D 
จบปริญญา 
 
ในเรือน
E 
จำคนทำผิด

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ 
 
ยังหาห
E 
ม้ายใครที
 
น้องเ
A 
ห้อ.. 
 
ต่อแต่
E 
นี้จะเป็น
F#m 
คนดี
 
ถ้าหากน้
E 
องได้ลองรัก
D 
พี่
 
นักโทษช
E 
ายคนนี้

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรับได้หม้าย
F#m 
 
พี่เคยเกมส์ห
E 
ราง 
 
คดีร้
D 
ายๆ 
 
ยังหาห
E 
ม้ายใครที
 
น้องเ
A 
ห้อ.. 
 
ต่อแต่
E 
นี้จะเป็น
F#m 
คนดี
 
ถ้าหากน้
E 
องได้ลองรัก
D 
พี่
 
นักโทษช
E 
ายคนนี้

 
พี่เคยติดห
A 
ราง 
 
น้องเ
E 
ห้อรักพี่หม้าย
F#m 
 
วันนี้ขอ
E 
ติดคดีรักจ
D 
นตาย 
 
ลองแลห
E 
ม้ายสักที
 
ช่วยยัดข้อ
A 
หา 
 
แล้วพิพาก
E 
ษากับพี่ทันที
F#m 
 
ว่าเราจะ
E 
รักได้กี่
D 
ปี 
 
สำหรับ
E 
พี่คนนี้ 
 
รักเหม็ดใ
A 
จ..
 
นักโทษช
D 
ายคน
E 
นี้ 
 
จะมีแค่เ
A 
ธอ..

OUTRO | A E | F#m E | D | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites