คอร์ดเพลง สัญญาเด็กราม
ศิลปิน หนวด จิรภัทร x เป็นหนึ่ง
คอร์ดทั้งหมด F#m C#m Bm E A
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | C#m | Bm | F#m |
INTRO | F#m | C#m | Bm | F#m |

 
ขยับหัว
F#m 
ศอก 
 
จุดธูปเก้า
C#m 
ดอก 
 
นะโมสา
F#m 
มจบ
 
พะยะเก มะพะยะ ให้
Bm 
ครบ 
 
ห้า
C#m 
ครั้งแล้วบรร
F#m 
จงไหว้
 
ฝากเนื้อฝาก
A 
ตัว 
 
ลูกเดิน
F#7 
ทางจากเมือ
Bm 
งใต้
 
ตั้งใจศึกษาวิชามุ่ง
C#m 
หมาย
 
ขอเป็นลูกชายพ่อ
F#m 
รามคำแหง

 
คำมั่นสัญ
F#m 
ญาบอกพ่อแม่
C#m 
มาแค่
F#m 
สี่ปี
 
ให้ลูกเรียนจบดังเป้าหมา
Bm 
ยนี้
 
ปริญญา
C#m 
ตรีไปฝาก
F#m 
ที่บ้าน
 
สิ่งเย้ายวน
A 
ใจภัยอันต
F#7 
รายอย่าได้แผ้ว
Bm 
พาน
 
ให้คล่องให้แคล้ว ให้พ้นให้
C#m 
ผ่าน
 
ให้พ่อขุนราม ปกป้อง
F#m 
ดูแล

 
คิดถึง
D 
แม่ 
 
คิดถึง
E 
พ่อคิดถึง
C#m 
คนที่รอข้าง
F#m 
หลัง
 
ลูกมา
D 
ทำตามฝันที่ห
E 
วังเพื่ออ
A 
นาคตที่ดี
 
ตั้ง
D 
ใจศึกษาเล่าเ
E 
รียน 
 
จะพาก
C#m 
เพียรและเป็น
F#m 
คนดี
 
ให้
Bm 
คำสัญญาวัน
E 
นี้หน้าพ่
A 
อขุนราม

INSTRU | D | E | C#m | E F#m |
INSTRU | E F#m | A Bm | Bm C#m | F#m |

 
คำมั่นสัญ
F#m 
ญาบอกพ่อแม่
C#m 
มาแค่
F#m 
สี่ปี
 
ให้ลูกเรียนจบดังเป้าหมา
Bm 
ยนี้
 
ปริญญา
C#m 
ตรีไปฝาก
F#m 
ที่บ้าน
 
สิ่งเย้ายวน
A 
ใจภัยอันต
F#7 
รายอย่าได้แผ้ว
Bm 
พาน
 
ให้คล่องให้แคล้ว ให้พ้นให้
C#m 
ผ่าน
 
ให้พ่อขุนราม ปกป้อง
F#m 
ดูแล

 
คิดถึง
D 
แม่ 
 
คิดถึง
E 
พ่อคิดถึง
C#m 
คนที่รอข้าง
F#m 
หลัง
 
ลูกมา
D 
ทำตามฝันที่ห
E 
วังเพื่ออ
A 
นาคตที่ดี
 
ตั้ง
D 
ใจศึกษาเล่าเ
E 
รียน 
 
จะพาก
C#m 
เพียรและเป็น
F#m 
คนดี
 
ให้
Bm 
คำสัญญาวัน
E 
นี้หน้าพ่
A 
อขุนราม

 
คิดถึง
D 
แม่ 
 
คิดถึง
E 
พ่อคิดถึง
C#m 
คนที่รอข้าง
F#m 
หลัง
 
ลูกมา
D 
ทำตามฝันที่ห
E 
วังเพื่ออ
A 
นาคตที่ดี
 
ตั้ง
D 
ใจศึกษาเล่าเ
E 
รียน 
 
จะพาก
C#m 
เพียรและเป็น
F#m 
คนดี
 
ให้
Bm 
คำสัญญาวัน
E 
นี้หน้าพ่
A 
อขุนราม

 
เปลวเ
D 
ทียนให้แสง 
 
 
E 
รามคำแหงใ
A 
ห้ทาง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites