คอร์ดเพลง เลว
ศิลปิน วงพาโล PALO
คอร์ดทั้งหมด E F# A B
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | F# | A | E |
INTRO | E | F# | A | E |

E 
ฉัน..ก็เท่า
F# 
นั้น
A 
เธอ..ไม่ควรจะแ
E 
ยแส
E 
ทิ้ง..ไปไม่ต้องเหลีย
F# 
วแล
A 
ปล่อยให้ตายอยู่ต
E 
รงนี้

A 
  จากไปก็เพียงเท่านั้น
F# 
  ไม่มีอะไรคั่งค้าง
B 
  ไม่มีคนเลวในสายต
E 
าเธออีก
A 
  ก็เธอต้องการอย่างนั้น
F# 
  ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้
B 
  จบกันเสียทีไม่ค้างคา

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

E 
ฉัน..ในวั
F# 
นนี้
 
ยินย
A 
อม 
 
โดยดีและไม่โ
E 
ต้เถียง
 
อนา
E 
คต 
 
ของเธอนั้นไม่คว
F# 
รเสี่ยง
 
บนท
A 
าง 
 
คนเลวอย่างที่ฉั
E 
นเป็น

A 
  จากไปก็เพียงเท่านั้น
F# 
  ไม่มีอะไรคั่งค้าง
B 
  ไม่มีคนเลวในสายต
E 
าเธออีก
A 
  ก็เธอต้องการอย่างนั้น
F# 
  ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้
B 
  จบกันเสียทีไม่ค้างคา

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

INSTRU | A | F# | B | E |
INSTRU | A | F# | B | B |

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

 
ไม่
A 
ดื้อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites