คอร์ดเพลง ช่างเหอะที่ผ่านมา
ศิลปิน Thada (ธาดา)
คอร์ดทั้งหมด A A/C# D
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็นไร..
 

INSTRU | A D | A/C# D | ( 4 Times )

A 
ฉันไม่มีวิธีบอกเ
D 
ธอ 
 
ดีก็ควรบอก
A/C# 
เลย
 
ตอนยังมีเว
D 
ลาตอบเธอ
A 
แม้ฉันไม่ใช่คนสุดท้
D 
าย 
 
เป็นได้แค่คนที่
A/C# 
กลาย
 
และก่อนที่
D 
ฉันจะหายไป

A 
ฉันขอใ
D 
ห้เธอเข้าใจ
A/C# 
รักน้อเ
D 
คยเป็นเช่นไร
A 
เท่านี้ 
 
 
D 
แค่ไหน
A/C# 
ห่างไกลแล้ว
D 
ฉันไม่เป็นไร

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็นไร..
 

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็นไร..
 

INSTRU | A D | A/C# D | ( 2 Times )

A 
  อยากให้เ
D 
ธอรู้
A/C# 
สึกดี 
 
 
D 
แม้เวลาที่ผ่าน
A 
  อยากให้เ
D 
ธอรู้
A/C# 
สึกดี 
 
แค่อยากให้เ
D 
ธอรู้สึกดี

A 
  ช่างเ
D 
หอะที่ผ่า
A/C# 
นมา 
 
 
D 
A 
  ไม่แป
D 
ลกที่บอก
A/C# 
ลากัน..
D 
.ไป..
A 
  ช่างเ
D 
หอะไม่
A/C# 
ถือสา
D 
  เธอไม่เป็นไ
A 
รนะ 
 
 
D 
 
A/C# 
D 
  เธอไม่เป็น
A 
ไร..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites