คอร์ดเพลง ไปไหนไม่ได้เลย
ศิลปิน ฟลุ๊ค ฐิติกร
คอร์ดทั้งหมด Bb Am Gm C F
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

 
ต้อง
Bb 
นั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำ 
 
ที่
Am 
เห็นเธอไปกับเขา
 
ทำได้แค่
Bb 
ยิ้มและเก็บเรื่องขอ
Am 
งเรา 
 
 
Bb 
ไว้..ในหัว
C 
ใจ

INSTRU | Bb C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | Bb | C |

Bb 
  ฉันไปไหนไม่ไ
Am 
ด้เลย
 
  เธอไม่
Gm 
เคยจะ
C 
รู้ถึงความใ
F 
นใจ
Bb 
  ฉันไม่เคย 
 
ได้
Am 
รู้ว่าหัวใจ
Gm 
  มันขาดเธอแ
C 
ล้วจะเป็นแบบ
F 
นี้

 
ต้อง
Bb 
นั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำ 
 
ที่
Am 
เห็นเธอไปกับเขา
 
ทำได้แค่
Bb 
ยิ้มและเก็บเรื่องขอ
Am 
งเรา
Bb 
ไว้..ในหัว
C 
ใจ

 
คนหนึ่งไปได้
Bb 
ดี 
 
อีกคนไปไหนไม่
Am 
ได้เลย
 
ยัง
Gm 
ทุกข์ยังต้อง
C 
ทนอยู่กับน้ำ
F 
ตา
 
คนหนึ่งไม่เคยจะเ
Bb 
ห็นค่า
 
อีกคนก็รัก รัก
Am 
จนแทบเป็
Dm 
นบ้า
 
เธอจากไ
Gm 
ปกับเขาที่
Am 
ดีกว่า
 
แต่ความเจ็บ
Bb 
ช้ำที่เธอนั้นใ
Am 
ห้มา
 
มันยังไม่อ
Bb 
าจลบเ
C 
ลือนไปจากหัวใจ

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm Am | Bb Bbm |

 
ต้อง
Bb 
นั่งทนเจ็บความเจ็บช้ำ 
 
ที่
Am 
เห็นเธอไปกับเขา
 
ทำได้แค่
Bb 
ยิ้มและเก็บเรื่องขอ
Am 
งเรา 
 
 
Bb 
ไว้..ในหัว
C 
ใจ 
 
 
D 

 
คนหนึ่งไปได้
C 
ดี 
 
อีกคนไปไหนไม่
Bm 
ได้เลย
 
ยัง
Am 
ทุกข์อย่างต้อ
D 
งทนอยู่กับน้ำ
G 
ตา
 
คนหนึ่งไม่เคยจะเ
C 
ห็นค่า
 
อีกคนก็รัก รัก
Bm 
จนแทบเป็
Em 
นบ้า
 
เธอจากไ
Am 
ปกับเขาที่
Bm 
ดีกว่า
 
แต่ความเจ็บ
C 
ช้ำที่เธอนั้นให้
Bm 
มา
 
มันยังไม่อ
C 
าจลบเลือ
D 
นไปจากหัวใจ

INSTRU | C Bm |

 
ยัง
Am 
ทุกข์อย่างต้อ
D 
งทนอยู่กับน้ำ
G 
ตา
 
คนหนึ่งไม่เคยจะเ
C 
ห็นค่า
 
อีกคนก็รัก รัก
Bm 
จนแทบเป็
Em 
นบ้า
 
เธอจากไ
Am 
ปกับเขาที่
Bm 
ดีกว่า
 
แต่ความเจ็บ
C 
ช้ำที่เธอนั้นใ
Bm 
ห้มา
 
มันยังไม่อ
C 
าจลบเลือ
D 
นไปจากหั
G 
วใจ

 
เธอจะ
Am 
รู้บ้างไหม..
Cm 
 
D 
 
ว่าฉันไปไหน..ไม่ได้..  
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites