คอร์ดเพลง พูดง่ายแต่ทำไม่ง่าย (Eazy)
ศิลปิน Getsunova x 4EVE
คอร์ดทั้งหมด G B Bm Em Dm C Am
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G B | Em Dm |
INTRO | C B | Am D |

 
 
ใครๆ 
 
ก็บอก
.. ใครๆ ก็สอ
Em 
 
ว่าฉันนั้นคว
Dm 
รต้องลืมเธอไป
 
 
บอกกันว่าไม่ยา
Bm 
ก 
 
แค่ตัดใจ
 
 
Am 
บอกกันว่าไม่ยา
ก แค่ move on

 
 
ใครๆ 
 
ก็บอก
.. ใครๆ ก็เตือ
Em 
 
ว่าถึงเวล
Dm 
าต้องเริ่มต้มใหม่
 
 
อีกเพียงแค่ไม่น
Bm 
านจะโอเค
 
 
Am 
you’ll be fin
e

 
พยายา
ม..  
จะทำ
Em 
ตาม.. 
 
 
Dm 
 
อยากจะเป็
นให้ได้
Bm 
..อย่างที่ใค
Am 
รเขา
ได้แนะนำ
 
 
แต่แล้วก็ทำ
Bm 
ไม่ได้
Am 
 
..

 
เพราะพูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ล
Em 
บภาพเธอที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
เป็นเหมือน
เดิม 
 
เป็นเหมือ
Bm 
นเดิม
 
ยังคิ
Am 
ดถึงเพียงแต่เธ

 
ก็พูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ลบ
Em 
ความรักที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
ยังรั
กเธอ 
 
ยังรัก
Bm 
เธอ
 
ยังทำ
Am 
ไม่ได้อย่างที่พูดไ
ว้สักที

INSTRU | G B | Em Dm |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
 
เจอเธอก็ตอ
บ.. 
 
เจอเธอก็หย
Em 
อก
 
ว่าชีวิตฉั
Dm 
นนั้นดีจะตาย
 
 
ไม่ต้องคอยมีใค
Bm 
รมาวุ่นวาย
 
 
Am 
ไม่ต้องมีใค
ร having me time

 
L
ife goes on noth
ing is going wrong
 
มีเวล
Em 
าส่วนตัว อยากจะ chi
Dm 
ll 
 
หรืออยากนอน
 
ไม่ต้องโด
นโทรตาม 
 
ไม่ต้องมี
Bm 
ใครตาม
 
ทำเป็น act
Am 
 keep cool Like I 
don’t give a damn

 
พยายา
ม..  
จะทำ
Em 
ตาม.. 
 
 
Dm 
 
อยากจะเป็
นให้ได้
Bm 
..อย่างที่ใค
Am 
รเขา
ได้แนะนำ
 
 
แต่แล้วก็ทำ
Bm 
ไม่ได้
Am 
 
..

 
เพราะพูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ล
Em 
บภาพเธอที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
เป็นเหมือน
เดิม 
 
เป็นเหมือ
Bm 
นเดิม
 
ยังคิ
Am 
ดถึงเพียงแต่เธ

 
ก็พูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ลบ
Em 
ความรักที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
ยังรั
กเธอ 
 
ยังรัก
Bm 
เธอ
 
ยังทำ
Am 
ไม่ได้อย่างที่พูดไ
ว้สักที

 
 
ได้แต่ทำเป็นปากเก่
ง..ว่าฉันไม่เป็นไ
Am 
 
ได้แต่ทำเป็นปากเก่
ง that I’ve never cry
 
 
แต่ทั้
Bm 
งที่ความจริ
Am 
งแล้วไม่ใช่
..

 
เพราะพูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ล
Em 
บภาพเธอที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
เป็นเหมือน
เดิม 
 
เป็นเหมือ
Bm 
นเดิม
 
ยังคิ
Am 
ดถึงเพียงแต่เธ

 
ก็พูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ลบ
Em 
ความรักที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
ยังรั
กเธอ 
 
ยังรัก
Bm 
เธอ
 
ยังทำ
Am 
ไม่ได้อย่างที่พูดไ
ว้สักที

 
พู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ทำ
Em 
ไม่ได้อย่างที่พูด
Dm 
ไว้สักที
 
พู
ดง่ายแต่ทำ
Bm 
ไม่ง่
Am 
าย.. 
 
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites