คอร์ดเพลง ตายอย่างช้าๆ
ศิลปิน Youth Brush
คอร์ดทั้งหมด Cmaj7 Fmaj7 Am G D7
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Cmaj7 | Fmaj7 | Am | G |
INTRO | Am | G | Fmaj7 | G |

 
เรา
Cmaj7 
ค่อยๆ ตาย อย่าง
Fmaj7 
ช้าๆ
 
อยากจะ
Am 
หายไป 
 
บางเว
G 
ลา
 
คง
Am 
คล้ายๆ นอน แล้วหลับ
G 
ตา
 
เพียงแค่
Fmaj7 
ไม่ตื่น 
 
อย่างเมื่อ
G 
วาน

 
ยังคง
Cmaj7 
เสียใจ 
 
ยัง
Fmaj7 
ร่ำร้อง
 
ยังคงร้อ
Am 
งไห้ 
 
เพื่อสั
G 
กคน
 
ยังคง
Am 
รักเธอ 
 
อย่างเมื่อ
G 
วาน
 
แต่ต้อง
Fmaj7 
ลาก่อน 
 
กล่าวอำ
G 
ลา

 
ยังจด
C 
จำเก็บเธอไว้ใน
G 
ใจ
 
ส่วนความรักที่เห
F 
ลือ 
 
ยังรอจะ
G 
ใช้
 
ให้เว
C 
ลาตัวฉันได้เริ่มใ
G 
หม่
 
ส่วนความรักที่ห
F 
ายให้เธอเก็บ
G 
ไว้
 
และขอภา
Em 
วนา 
 
ให้ตัวเอง
 
จด
E 
จำและหยุดทำ
Am 
ร้าย
 
ปล่อยความช้ำออ
D7 
กไป
 
อย่าเย็น
F 
ชามากนักเลย 
 
ขอร้
G 
อง

 
ยังจด
C 
จำเก็บเธอไว้ใน
G 
ใจ
 
ส่วนความรักที่เห
F 
ลือ 
 
ยังรอจะ
G 
ใช้
 
ให้เว
C 
ลาตัวฉันได้เริ่มใ
G 
หม่
 
ส่วนความรักที่ห
F 
ายให้เธอเก็บ
G 
ไว้
 
และขอภา
Em 
วนา 
 
ให้ตัวเอง
 
จด
E 
จำและหยุดทำ
Am 
ร้าย
 
ปล่อยฉันให้ออ
D7 
กไป..
 
อย่าเย็น
F 
ชามากนักเลย 
 
ขอร้
G 
อง

 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 
 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 
 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 
 
ฮู้..  
C 
ฮา..
F 
 
 
Am 
พอได้แล้ว พอ..  
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites