คอร์ดเพลง ขาวสวยหมวยยกล้อ
ศิลปิน ก้อยกินรี x ป๋าเขียด ว้าวว้าว
คอร์ดทั้งหมด C Am F G Dm Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ คีย์ C

INTRO | C | Am | F | G |
INTRO | C | Am | F | G |

 
รู้ว่าส
C 
วย 
 
รู้ว่า
Am 
เด็ก
 
อย่าทำเ
F 
ก็ก 
 
อะเก็กแรงตะน้
G 
อง
 
รู้ว่าห
C 
รอย 
 
รู้ว่า
Am 
น่ามอง
 
อยากจะ
F 
ขอจองไว้ใน
G 
ใจ

 
แล้วกะ
C 
ชุบชุบชุบไว้
Am 
ก่อน
 
เผื่องามง
F 
อนนั้นไปมีใ
G 
คร
 
ถ้าชุบแ
C 
ล้วเธอห้ามบอก
Am 
ใคร
 
มารักกันห
G 
ม้ายว่าถูกใจอย่างแ
C 
รง

 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจสุดเบอร์
 
แอบรักเ
F 
ธอละตั้งแต่แรกเ
C 
ห็น
 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจไม่ใช่เล่น
 
อยากจะเ
F 
ป็นแฟนเธอ
 
ต้องทำพันพรือให้เธอนั้นมารักเ
G 
รา

 
เธอขาวส
C 
วยเป็นหมวยยก
Am 
ล้อ
 
เห็นแล้วอยาก
F 
ขอเธอมาเป็นแ
G 
ฟน
 
มีแฟนแล้วห
C 
ม้ายน้องมีใครแล้วหม้า
Am 
ยน้อง
 
อยากจะขอจ
F 
องเธอไว้ใน
G 
ใจ

 
หมูกพัน
F 
นี้ 
 
ตาพัน
G 
นี้
 
หน้าผากพั
Em 
นนี้ 
 
เห็นว่าใ
Am 
จใหญ่
 
ตรงส
Dm 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่
F 
ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย
 
เป็นแฟนกันหวาเ
C 
ธอ  
G 

 
อัย
C 
ยะถูกใจอย่างแรงนิ 
 
พี่
Am 
บ่าวไม่ได้มาแกล้งนิ
 
รักจ
F 
ริงนิน้องอยากแหลงนิ 
 
ให้เ
G 
ธอนั้นได้เชื่อใจ
 
รักจ
C 
ริงรักจริงแต่เธอนิ 
 
ถูกใ
Am 
จถูกใจแต่เธอนิ
 
ได้แ
F 
รงได้แรงนิเธอ 
 
ว่าสุดเ
G 
บอร์นิเธอ

C 
ชุบชุบชุบไว้
Am 
ก่อน 
 
เผื่องามง
F 
อนนั้นไปมีใ
G 
คร
 
ถ้าชุบแ
C 
ล้ว 
 
เธอห้ามบอก
Am 
ใคร
 
มารักกันห
G 
ม้ายว่าถูกใจอย่างแ
C 
รง

 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจสุดเบอร์
 
แอบรักเ
F 
ธอละตั้งแต่แรกเ
C 
ห็น
 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจไม่ใช่เล่น
 
อยากจะเ
F 
ป็นแฟนเธอ
 
ต้องทำพันพรือให้เธอนั้นมารักเ
G 
รา

 
เธอขาวส
C 
วยเป็นหมวยยก
Am 
ล้อ
 
เห็นแล้วอยาก
F 
ขอเธอมาเป็นแ
G 
ฟน
 
มีแฟนแล้วห
C 
ม้ายน้องมีใครแล้วหม้า
Am 
ยน้อง
 
อยากจะขอจ
F 
องเธอไว้ใน
G 
ใจ

 
หมูกพัน
F 
นี้ 
 
ตาพัน
G 
นี้
 
หน้าผากพั
Em 
นนี้ 
 
เห็นว่าใ
Am 
จใหญ่
 
ตรงส
Dm 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่
F 
ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย
 
เป็นแฟนกันหวาเ
C 
ธอ  
G 

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | Dm | F | G | G |

 
เธอขาวส
C 
วยเป็นหมวยยก
Am 
ล้อ
 
เห็นแล้วอยาก
F 
ขอเธอมาเป็นแ
G 
ฟน
 
มีแฟนแล้วห
C 
ม้ายน้องมีใครแล้วหม้า
Am 
ยน้อง
 
อยากจะขอจ
F 
องเธอไว้ใน
G 
ใจ

 
หมูกพัน
F 
นี้ 
 
ตาพัน
G 
นี้
 
หน้าผากพั
Em 
นนี้ 
 
เห็นว่าใ
Am 
จใหญ่
 
ตรงส
Dm 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่
F 
ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย

 
ตรงส
F 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย
 
เป็นแฟนกันหวาเ
C 
ธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites