คอร์ดเพลง ตัวดำหน้าโหล
ศิลปิน ชาย กงหรา
คอร์ดทั้งหมด E B C#m G#m A F#m B
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E B | C#m G#m |
INTRO | A G#m | F#m B | B |

E 
มีแค่รถเครื่องร้
B 
าย 
 
หากซ้อน
C#m 
ท้ายคงอายใคร
G#m 
เขา
 
แค่เ
A 
ด็กบ้านๆใน
G#m 
ป่าหลังเขา 
 
 
F#m 
ดำเหมือนขึ้เท่าเก
B 
รียมๆ

 
ไม่ห
E 
ล่อไม่รวยเงินท
B 
อง 
 
บอก
C#m 
หัวใจว่าให้มัน
G#m 
เจียม
 
อย่าไ
A 
ปเทียบคู่ 
 
อย่า
G#m 
ไปเทียบเคียง 
 
นาง
F#m 
ฟ้า 
 
เด็กในห
B 
ลาด

G#m 
  หน้าตามอมแมม 
 
เต็มไป
C#m 
ด้วยหนวดเครา
G#m 
  แล้วใครเขาจะแล 
 
ไอ้
C#m 
คนอย่างเรา
 
  ไม่ไ
A 
ด้ผิวขาว 
 
สาวๆเขาไม่
B 
แล

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ

E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟัน
 
แล้ว
B 
ยังอิส่งยิ้มใ
E 
ห้เธอ 
 
 
B 

INSTRU | E B | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B |
INSTRU | E B | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B |

G#m 
  หน้าตามอมแมม 
 
เต็มไป
C#m 
ด้วยหนวดเครา
G#m 
  แล้วใครเขาจะแล 
 
ไอ้
C#m 
คนอย่างเรา
 
  ไม่ไ
A 
ด้ผิวขาว 
 
สาวๆเขาไม่
B 
แล

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ

E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟันแล้ว
B 
ยัง..

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ
E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟันแล้ว
B 
ยัง..

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ
E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟัน
 
แล้ว
B 
ยังอิส่งยิ้มใ
E 
ห้เธอ 
 
 
B 

OUTRO | E B | C#m G#m |
OUTRO | A G#m | F#m B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites