คอร์ดเพลง เด็กเปรต
ศิลปิน วงกางเกง
คอร์ดทั้งหมด Bb F Gm Dm C
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb | F | Gm | Dm |
INTRO | Bb | F | Gm C | F |

 
ในโรงเรียนของ
F 
ผมมีทั้งนักปราชญ์ 
 
มีทั้งเสือ
 
มีทั้งม้า ทั้ง
Dm 
เนื้อ 
 
มีทั้งเ
C 
สือ 
 
และค
F 
วาย
 
จบไปได้
Dm 
ดีมีงานดีดี 
 
ทํามีมากม
F 
าย
 
อาจารย์ท่าน
Dm 
สอน
 
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์ส
F 
บาย
 
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือน
Gm 
ควาย
 
ไม่เคยสนใ
C 
จที่อาจารย์สอ
F 
นเลย 
 
 
C 

 
มีอยู่บาง
Gm 
คนเรียนอยู่เจ็ดปี 
 
แล้วยังไ
Dm 
ม่จบ
 
แต่ก็ยังไม่ห
Bb 
ลบ 
 
ไม่รู้จะ
C 
อยู่เกะกะทำ
F 
ไม
 
กลับตัวเสีย
Bb 
ทีเป็นคน
C 
ดีก่อนที่จะ
Dm 
สาย
 
กลับตัววั
Bb 
นนี้ 
 
ท่านอาจ
C 
ารย์ยังคงให้อ
F 
ภัย
 
เพราะคงไม่มีอาจารย์คน
Gm 
ไหน
 
ที่อยากขังค
C 
วายไว้ในโร
F 
งเรียน 
 
 
C 

 
ในโรงเรียนของ
F 
ผมมีทั้งนักปราชญ์ 
 
มีทั้งเสือ
 
มีทั้งม้า ทั้ง
Dm 
เนื้อ 
 
มีทั้งเ
C 
สือ 
 
และค
F 
วาย
 
จบไปได้
Dm 
ดีมีงานดีดี 
 
ทํามีมากม
F 
าย
 
อาจารย์ท่าน
Dm 
สอน
 
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์ส
F 
บาย
 
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือน
Gm 
ควาย
 
ไม่เคยสนใ
C 
จที่อาจารย์สอ
F 
นเลย

Dm 
ควายอยู่ที่ไหนมันก็ควาย
 
กลับตัวเสียทีก่อนที่จะหนักหนา
 
 
อย่าให้พ่อแม่ต้องอายคน  
 
 
กลับตัวเสียทีตะไอ้คุณค
C 
วาย

INSTRU | F | F | Dm C | F |
INSTRU | Dm | F | Dm | F | Gm C | F |

 
แอบรัก
Gm 
น้องสาว 
 
คนดีแต่ไม่ก
Dm 
ล้าบอก
 
กลัวว่าบอ
Bb 
กไป 
 
เธอจะ
C 
ด่าไอ้ไม่เจีย
F 
มใจ
 
ก็ต้องเก็บ
Bb 
งํา 
 
ความรู้
C 
สึกนี้เอ
Dm 
าไว้
 
ก็ต้องเก็บ
Bb 
งำ 
 
ความรู้
C 
สึกนี้เอา
F 
ไว้
 
เผื่อมีวันหนึ่งวั
Gm 
นใด 
 
ค่อยเฉลย
C 
ใจให้เธอ
F 
ฟัง 
 
 
C 

 
ในโรงเรียนของ
F 
ผมมีทั้งนักปราชญ์ 
 
มีทั้งเสือ
 
มีทั้งม้า ทั้ง
Dm 
เนื้อ 
 
มีทั้งเ
C 
สือ 
 
และค
F 
วาย
 
จบไปได้
Dm 
ดีมีงานดีดี 
 
ทํามีมากม
F 
าย
 
อาจารย์ท่าน
Dm 
สอน
 
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์ส
F 
บาย
 
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือน
Gm 
ควาย
 
ไม่เคยสนใ
C 
จที่อาจารย์สอ
F 
นเลย

 
มีอยู่บา
Gm 
งคน 
 
พ่อแม่ส่งไปเรียนถึงบาง
Dm 
กอก
 
แต่ว่าเป็นค
Bb 
วาย 
 
อยู่ที่ไ
C 
หนมันก็ค
F 
วาย
 
กลับตัวเ
Bb 
สียทีเป็นคน
C 
ดีก่อนที่จะ
Dm 
สาย
 
กลับตัววัน
Bb 
นี้ท่านอาจ
C 
ารย์ยังคงให้อ
F 
ภัย
 
เพราะคงไม่มีอาจารย์ค
Gm 
นไหน
 
ที่อยากขังค
C 
วายไว้ในโร
F 
งเรียน 
 
 
C 

Bb 
ควาย ควาย ควาย ควาย  
F 
ควาย
 
ควาย  
Gm 
ควาย ควาย  
Dm 
ควาย
Bb 
ควาย ควาย ควาย ควาย  
F 
ควาย
 
ควาย  
Gm 
ควาย
C 
ควาย 
 
 
F 
ควาย  
C 
 
ควาย ค
F 
วาย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites