คอร์ดเพลง อย่าร้อง (สัจธรรมของชีวิต)
ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย
คอร์ดทั้งหมด G D Em C Bm Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ คีย์ G

INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

G 
ใครมันทำให้เธอเศร้
D/F# 
าหมอง 
 
 
Em 
พี่.. 
 
ข้อ
D 
งใจ
C 
ใครมันทำให้เธอเปลี่ย
Bm 
นไป 
 
 
Am 
พี่.. 
 
ข้อ
D 
งใจแทน
G 
ใครมันทำให้เธอ
D/F# 
ช้ำรัก 
 
 
Em 
พี่.. 
 
หนั
D 
กใจ
C 
ใครมันทำให้เธอเปลี่ย
Bm 
นไป 
 
 
Am 
พี่.. 
 
หนั
D 
กใจแทน

 
เนิ่นน
C 
าน 
 
เท่
Bm 
าไร 
 
ที่เ
C 
ธอ.. 
 
ร้อ
G 
งไห้
 
เนิ่นน
C 
าน 
 
แค่
Bm 
ไหน 
 
ที่เ
D 
ธอนอนซมจมร้องไห้
 
น้ำ
D 
ตาไหลนอง 
 
อาบสองแก้มน้อง

 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
D/F# 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร้อง.
Bm 
.. 
 
เดี๋ยว
Am 
น้องก็ผ่าน
D 
ไป
 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
F 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง 
 
 
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร่ำ 
 
 
Bm 
 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดาของชีวิต

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

 
เนิ่นน
C 
าน 
 
เท่
Bm 
าไร 
 
ที่เ
C 
ธอ.. 
 
ร้อ
G 
งไห้
 
เนิ่นน
C 
าน 
 
แค่
Bm 
ไหน 
 
ที่เ
D 
ธอนอนซมจมร้องไห้
 
น้ำ
D 
ตาไหลนอง 
 
อาบสองแก้มน้อง

 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
D/F# 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร้อง.
Bm 
.. 
 
เดี๋ยว
Am 
น้องก็ผ่าน
D 
ไป
 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
F 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง 
 
 
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร่ำ 
 
 
Bm 
 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดา

 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
D/F# 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร้อง.
Bm 
.. 
 
เดี๋ยว
Am 
น้องก็ผ่าน
D 
ไป
 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
F 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง 
 
 
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร่ำ 
 
 
Bm 
 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดาของชีวิต

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm |

 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดาของชี
G 
วิต..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites