รักกินไม่ได้ – สงกรานต์ รังสรรค์


INTRO | Dm | Am | Dm | Am |
INTRO | Bb | Bbm | F | Bb |

 
ถูกแล้
ว.. 
 
Am 
วามรักมันกิน
Dm 
ไม่ได้  
 
อย่างที่ใคร
Gm 
บอกไว้ ชีวิตจริง ๆ แค่รัก
Bb 
คงไม่พอ
 
ถูกแล้
ว.. 
 
ที่
Am 
คิดจะไป
Dm 
เริ่มใหม่  
 
มีแค่เพียง
Gm 
หนึ่งใจ 
 
แต่ฉันไม่มีสิ่งที่เ
ธอต้องการ

 
* หาก
Dm 
เธอตีราคาความรัก
Am 
 ของสองเรา
Gm 
 
ต้องมีค่าเท่าไหร่เธอนั้น
ถึงจะพอ
 
ที่จะ
Dm 
ไม่แพ้ให้ใครคน
Am 
นั้น 
 
หมดหนทาง
Gm 
 
ที่จะทำให้เธอกลับมา


 
** มากกว่าความรัก
ก็ชีวิตฉัน
Am 
จะเอาไหม
 
หมดแล้ว
Bb 
ที่ให้ไป 
 
ถ้าเธอไ
Bbm 
ม่ต้องการ
 
มาก
กว่าความรัก
 จากเขาที่ให้เธอ
Am 
คือสิ่งไหน
 
ที่ทำ
Bb 
ให้เธอ 
 
ว่ารักฉั
Bbm 
นกินไม่ได้
อีกต่อไป

INSTRU | Dm | Am | Bb | Bbm |

 
ดีแล้ว
.. 
 
ที่
Am 
เขาให้เธอ
Dm 
ทุกอย่าง
 
ถ้าแบบนั้น
Gm 
มันคือความรักที่เธอต้องการ
Bb 
ก็แล้วไป

( * ) ( ** )

INSTRU | Dm | Am | Bb | Bbm | ( 2 Times )

( ** )

INSTRU | F Am |

 
คือสิ่งไหน ที่ทำ
Bb 
ให้เธอ 
 
ว่ารักฉั
Bbm 
นกินไม่ได้
อีกต่อไป

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites