คอร์ดเพลง หนาวกายใจคิดฮอด
ศิลปิน สปาย PTmusic
คอร์ดทั้งหมด Bb Dm Eb F Gm Cm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb Dm | Eb F |
INTRO | Bb Dm | Eb F |

 
นอนฟั
Bb 
งเสียงลมหนาว
Dm 
มา ปีนี้
Eb 
มันละบ่คือเก่
Bb 
 
คิดฮอ
Bb 
ดน้อผู้เป็นแฟนเก่
Dm 
า คนที่เข
Eb 
าถิ่มเฮาไปไก
Bb 

 
เป็
Bb 
นจั่งใด๋น้อปีนี้
Dm 
คือบ่ค่อยมี
Eb 
อีหยังดีปานใด๋
Bb 
 
ลมหนา
Bb 
วซูนคีงไหว่
Dm 
 
พัดให้หัวใจ
Eb 
คิดฮอดอ่อมล่อม
..อ่อมล่อม

 
นั่ง
Eb 
ผิงไฟ 
 
ห่มผ้าผืนเก่า
 
คิดเห็นหน้าเจ้
Dm 
าคนที่เคยเคียงกาย
 
ตอนนี้อ้า
Eb 
ยไปอยู่ไส 
 
ส่ำบายดีบ่น้
อ..

 
ลมหนาวซูนกา
Eb 
ย ใจคิดฮอดแฟนเก่
Dm 
 
ปานนี้อ้า
Gm 
ยคงสิกอดกันกับคนให
ม่
 
น้องยังอยู่ตรงนี้
Eb 
น้องยังบ่ไปใ
Dm 
 
นั่งผิงไ
Cm 
ฟหม่องเก่าที่เฮาอ
ยู่

 
ปิ้งข้าวจี่
Bb 
มันบ่มีอ้ายอยู่ข้างก
Dm 
าย
 
คือจั่งปีกา
Gm 
ยตอนที่เฮานั่งอยู่ข้างกั
 
คิดฮอดคืนวั
Cm 
น.. ตอนที่อยู่นำกั
น.. คือเก่า
 
ลมหนาวพัดม
Eb 
า พาหัวใจน้องสั่
Dm 

INSTRU | Bb Dm | Eb F |
INSTRU | Bb Dm | Eb F |
INSTRU | Bb F | Gm F |
INSTRU | Eb Dm | Cm F | F |

 
นั่ง
Eb 
ผิงไฟ 
 
ห่มผ้าผืนเก่า
 
คิดเห็นหน้าเจ้
Dm 
าคนที่เคยเคียงกาย
 
ตอนนี้อ้า
Eb 
ยไปอยู่ไส 
 
ส่ำบายดีบ่น้
อ..

 
ลมหนาวซูนกา
Eb 
ย ใจคิดฮอดแฟนเก่
Dm 
 
ปานนี้อ้า
Gm 
ยคงสิกอดกันกับคนให
ม่
 
น้องยังอยู่ตรงนี้
Eb 
น้องยังบ่ไปใ
Dm 
 
นั่งผิงไ
Cm 
ฟหม่องเก่าที่เฮาอ
ยู่

 
ปิ้งข้าวจี่
Bb 
มันบ่มีอ้ายอยู่ข้างก
Dm 
าย
 
คือจั่งปีกา
Gm 
ยตอนที่เฮานั่งอยู่ข้างกั
 
ลมหนาวพัดม
Eb 
า 
 
พาหัวใจน้องสั่
Dm 
 
คิดฮอดคืนวั
Cm 
น.. 
 
ตอนที่อยู่นำกั
น.. 
 
คือเก่า

OUTRO | Bb Dm | Eb F | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites