คอร์ดเพลง ดอกไม้
ศิลปิน วงกลม
คอร์ดทั้งหมด D G F#m A Bm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | G | D | G |

D 
  คงสุด
F#m 
ทางฝัน เธอกับ
G 
ฉันและรักเ
A 
รา
D 
  คงหมด
F#m 
ทางแล้ว ในแวว
G 
ตาของเธอไม่
A 
มีฉัน

D 
  คงต้อง
F#m 
ยอมรับ ในเมื่อ
G 
ฉันพาเธอ 
 
ไม่
A 
ถึงฝั่ง
D 
  คงต้องเ
F#m 
ลิกหวัง และปล่อยเ
G 
ธอไปตาม 
 
ที่ใ
A 
จฝัน

Bm 
  ฉันไม่เ
F#m 
ป็นไร หากสุดท้
G 
ายรักเราต้อง
D 
จบลง
Bm 
  คงต้องเ
F#m 
ข้าใจ เมื่อเธอ
G 
นั้นเจอใครที่
D 
ดีพร้อม
Bm 
  ฉันก็
F#m 
ยอมไป หากสุดท้
G 
ายมันทำให้เ
D 
ธอนั้น
Bm 
  มีชี
F#m 
วิตที่ดี 
 
ที่เ
G 
ธอ.. 
 
ได้เคย
A 
ฝัน

 
ฉันก็พร้อมยิน
D 
ดี
 
ดอกไม้ที่
F#m 
ฉันนั้นเคย
Bm 
ปลูกไว้
 
มันจะเติบโ
A 
ตในอ้อมกอดใ
G 
คร
 
ไม่เ
F#m 
ป็นไร 
 
และยิน
Em 
ดีที่เธอนั้น
A 
งดงาม
 
ความ
D 
รักที่เรา 
 
ทั้ง
F#m 
สองนั้นเคย
Bm 
ได้มี
 
ฉันจะเก็บไ
A 
ว้ในใจอย่
G 
างนี้ 
 
เรื่อ
F#m 
ยไป
 
จงเติบโ
Em 
ตบนทางที่
A 
ฝันต่อไป 
 
 
D 
นะเธอ

D 
  คงสุด
F#m 
ทางฝัน เธอกับ
G 
ฉันและรักเ
A 
รา
D 
  คงหมด
F#m 
ทางแล้ว ในแวว
G 
ตาของเธอไม่
A 
มีฉัน

D 
  คงต้อง
F#m 
ยอมรับ ในเมื่อ
G 
ฉันพาเธอ 
 
ไม่
A 
ถึงฝั่ง
D 
  คงต้องเ
F#m 
ลิกหวัง และปล่อยเ
G 
ธอไปตาม 
 
ที่ใ
A 
จฝัน

Bm 
  ฉันไม่เ
F#m 
ป็นไร หากสุดท้
G 
ายรักเราต้อง
D 
จบลง
Bm 
  คงต้องเ
F#m 
ข้าใจ เมื่อเธอ
G 
นั้นเจอใครที่
D 
ดีพร้อม
Bm 
  ฉันก็
F#m 
ยอมไป หากสุดท้
G 
ายมันทำให้เ
D 
ธอนั้น
Bm 
  มีชี
F#m 
วิตที่ดี 
 
ที่เ
G 
ธอ.. 
 
ได้เคย
A 
ฝัน

 
ฉันก็พร้อมยิน
D 
ดี
 
ดอกไม้ที่
F#m 
ฉันนั้นเคย
Bm 
ปลูกไว้
 
มันจะเติบโ
A 
ตในอ้อมกอดใ
G 
คร
 
ไม่เ
F#m 
ป็นไร 
 
และยิน
Em 
ดีที่เธอนั้น
A 
งดงาม
 
ความ
D 
รักที่เรา 
 
ทั้ง
F#m 
สองนั้นเคย
Bm 
ได้มี
 
ฉันจะเก็บไ
A 
ว้ในใจอย่
G 
างนี้ 
 
เรื่อ
F#m 
ยไป
 
จงเติบโ
Em 
ตบนทางที่
A 
ฝันต่อไป 
 
นะเธอ

INSTRU | G | F#m Bm | C | A |

 
ฉันก็พร้อมยิน
D 
ดี
 
ดอกไม้ที่
F#m 
ฉันนั้นเคย
Bm 
ปลูกไว้
 
มันจะเติบโ
A 
ตในอ้อมกอดใ
G 
คร
 
ไม่เ
F#m 
ป็นไร 
 
และยิน
Em 
ดีที่เธอนั้น
A 
งดงาม
 
ความ
D 
รักที่เรา 
 
ทั้ง
F#m 
สองนั้นเคย
Bm 
ได้มี
 
ฉันจะเก็บไ
A 
ว้ในใจอย่
G 
างนี้ 
 
เรื่อ
F#m 
ยไป
 
จงเติบโ
Em 
ตบนทางที่
A 
ฝันต่อไป 
 
 
D 
นะเธอ

INSTRU | G | F#m Bm | Em |

 
จงเติบโ
A 
ตบนทางที่ฝันต่อไปนะเธอ

OUTRO | D | G | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites