คอร์ดเพลง บักปึก
ศิลปิน มอส กาฬสินธุ์
คอร์ดทั้งหมด Eb Cm Ab Bb
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb | Cm | Ab | Bb | ( 2 Times )

 
เจ็บแล้วบ่
Eb 
จื่อ 
 
ซุมบ่ได้หนัง
Bb 
สือ
 
กะจั่งแม่นมึงชั่ว
Cm 
หลาย
 
ฮู้ทั้
Bb 
งฮู้ 
 
อยู่ว่าเขาหลาย
Ab 
ใจ
 
แต่ว่ากะยัง
Bb 
ไป 
 
ทุ่มเทใจให้เ
Eb 
ขา
 
เขาบ่ฮักมึง
Ab 
ดอก 
 
จำใส่สมอ
Bb 
งแน่
 
วิชา
Gm 
ฮักครูบ่ได้สอนดอก
Cm 
พอเม็ด
 
กะมี
Ab 
แต่วิชาจื่อวิชาเจ็บ 
 
ที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.
Eb 
..  สิไหล.. 
 
 
Bb 

 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
เขาบ่ฮักบ่แ
Bb 
คร์กะยังเบิ่ง
Cm 
บ่ออก
 
เขาบ่ได้
Bb 
ฮัก 
 
แต่เขาบ่กล้
Ab 
าบอก
 
เขาแค่ห
Bb 
ยอกให้มึงดิ้นตาย
 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
มึงกะยังว่า
Gm 
เขานั้นฮักมึง
Cm 
หลาย
 
มึงบ่ได้
Bb 
ผิด 
 
แล้วเขากะบ่ได้เบิ
Ab 
ดใจ
 
เพราะเขาบ่
Bb 
คิดสิฮักสิมัก 
 
มึงจักหน่อย

 
เก่งคักเก่ง
Eb 
แนวิชาเจ็บวิชาจื่อ
 
วิชาอกหักแล้ว
Cm 
ทำใจ 
 
วิชา
Bb 
ฮักมึงสู้เขาบ่
Ab 
ได้
 
ปึกห
Bb 
ลาย 
 
บ่ม่มเอาไก่แล
Eb 
กออก 
 
 
Bb 

 
บทเ
Ab 
รียนที่มึงควรจื่อคือวิช
Gm 
าเจ็บ
 
บักหน้า
Ab 
โง่สมองขี้เล็บเจ็บแล้ว
Bb 
บ่จำ

 
เจ็บแล้วบ่
Eb 
จื่อ 
 
ซุมบ่ได้หนัง
Bb 
สือ
 
กะจั่งแม่นมึงชั่ว
Cm 
หลาย
 
ฮู้ทั้
Bb 
งฮู้ 
 
อยู่ว่าเขาหลาย
Ab 
ใจ
 
แต่ว่ากะยัง
Bb 
ไป 
 
ทุ่มเทใจให้เ
Eb 
ขา
 
เขาบ่ฮักมึง
Ab 
ดอก 
 
จำใส่สมอ
Bb 
งแน่
 
วิชา
Gm 
ฮักครูบ่ได้สอนดอก
Cm 
พอเม็ด
 
กะมี
Ab 
แต่วิชาจื่อวิชาเจ็บ 
 
ที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.
Eb 
..  สิไหล.. 
 
 
Bb 

INSTRU | Ab | Gm | Ab | Bb |

 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
เขาบ่ฮักบ่แ
Bb 
คร์กะยังเบิ่ง
Cm 
บ่ออก
 
เขาบ่ได้
Bb 
ฮัก 
 
แต่เขาบ่กล้
Ab 
าบอก
 
เขาแค่ห
Bb 
ยอกให้มึงดิ้นตาย
 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
มึงกะยังว่า
Gm 
เขานั้นฮักมึง
Cm 
หลาย
 
มึงบ่ได้
Bb 
ผิด 
 
แล้วเขากะบ่ได้เบิ
Ab 
ดใจ
 
เพราะเขาบ่
Bb 
คิดสิฮักสิมัก 
 
มึงจักหน่อย

 
เก่งคักเก่ง
Eb 
แนวิชาเจ็บวิชาจื่อ
 
วิชาอกหักแล้ว
Cm 
ทำใจ 
 
วิชา
Bb 
ฮักมึงสู้เขาบ่
Ab 
ได้
 
ปึกห
Bb 
ลาย 
 
บ่ม่มเอาไก่แล
Eb 
กออก

 
เจ็บแล้วบ่
Eb 
จื่อ 
 
ซุมบ่ได้หนัง
Bb 
สือ
 
กะจั่งแม่นมึงชั่ว
Cm 
หลาย
 
ฮู้ทั้
Bb 
งฮู้ 
 
อยู่ว่าเขาหลาย
Ab 
ใจ
 
แต่ว่ากะยัง
Bb 
ไป 
 
ทุ่มเทใจให้เ
Eb 
ขา
 
เขาบ่ฮักมึง
Ab 
ดอก จำใส่สมอ
Bb 
งแน่
 
วิชา
Gm 
ฮักครูบ่ได้สอนดอก
Cm 
พอเม็ด
 
กะมี
Ab 
แต่วิชาจื่อวิชาเจ็บ 
 
ที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.
Eb 
..  สิไหล..

 
วิชาเ
Ab 
จ็บที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่..
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.. สิไ
Eb 
หล..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites