คอร์ดเพลง อย่าหาเฮ็ด
ศิลปิน สแน็ก PT music
คอร์ดทั้งหมด F Dm Bb C
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F Dm | Bb C |

 
หัวใจเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นเซ
Dm 
เว่น
 
พอสิได้มาย่างเ
Bb 
ล่น 
 
เย็นแล้วก็ออกไ
C 
 
นี่คนเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นทางม้า
Dm 
ลาย
 
พอสิให้ไ
Bb 
ผหย่างข้ามไปฮั
C 
กกัน..

INSTRU | F Dm | Bb C |
INSTRU | F Dm | Bb | C |

Dm 
  กะบ่เข้าใจคือ
C 
กันเป็นหยั่งจั่งมา
Bb 
เฮ็ดให้ฮู้สึก
F 
ดี
Dm 
  ทั้งที่เธอก็
C 
มีอีกคนในใจ
Bb 
  เป็นหยังคือมาทำร้ายกันแบบนี้

Dm 
  หรือที่จริงบ่ไ
C 
ด้คิดหยัง
 
  แค่ฆ่าเว
Bb 
ลาถ่าเขามาเปิ
F 
ดโตแฟนใหม่ติ
Dm 
  ฮู้บ่ว่ามันเ
C 
จ็บอิหลี
 
  มาเล่นกับควา
Bb 
มรู้สึก..ของคนแบบนี้

Dm 
  บ่มีไผบอก 
 
ไผส
C 
อนเลยติ 
 
ว่ามัน
Bb 
บ่ดี
 
  อย่าหาเฮ็ดจั่งซี่บ่ว่ากับ
C 
ไผ

 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
กะอย่ามา
Dm 
หลอก
 
มาตั๋ว มา
Bb 
ล่อ 
 
ให้กันตาย
C 
ใจ
 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
ถ้าบ่มีใ
Dm 
 
สิไปตายทางใ
Bb 
ด๋กะฟ้าวไปเดี๋ยว
C 
นี้
 
ความฮู้สึก
F 
คน 
 
เล่นหลาย
Dm 
บ่ดี
 
เสียแล้ว
Bb 
นี่ติ 
 
เอาคืนยาก
C 
คัก 
 
อย่าห
F 
าเฮ็ด.. 
 
 
C 

 
หัวใจเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นเซ
Dm 
เว่น
 
พอสิได้ย่างเ
Bb 
ล่น 
 
เย็นแล้วก็ออกไ
C 
 
นี่คนเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นทางม้า
Dm 
ลาย
 
พอสิให้ไ
Bb 
ผหย่างข้ามไปฮั
C 
กกัน..
 
อย่าหา
F 
ทำ.. 
 
 
C 

INSTRU | Dm C | Bb F |
INSTRU | Dm C | Bb | C |

 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
กะอย่ามา
Dm 
หลอก
 
มาตั๋ว มา
Bb 
ล่อ 
 
ให้กันตาย
C 
ใจ
 
ถ้าบ่ได้
F 
ฮัก 
 
ถ้าบ่มีใ
Dm 
 
สิไปตายทางใ
Bb 
ด๋กะฟ้าวไปเดี๋ยว
C 
นี้
 
ความฮู้สึก
F 
คน 
 
เล่นหลาย
Dm 
บ่ดี
 
เสียแล้ว
Bb 
นี่ติ 
 
เอาคืนยาก
C 
คัก 
 
อย่าห
F 
าเฮ็ด.. 
 
 
C 

 
หัวใจเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นเซ
Dm 
เว่น
 
พอสิได้มาย่างเ
Bb 
ล่น 
 
เย็นแล้วก็ออกไ
C 
 
นี่คนเ
F 
ด้อ 
 
บ่แม่นทางม้า
Dm 
ลาย
 
พอสิให้ไ
Bb 
ผหย่างข้ามไปฮั
C 
กกัน..
 
อย่าห
F 
าทำ..

 
ถ้า
Dm 
บ่ได้ฮู้สึกดีอีหลีคือจั่งคนฮัก
C 
กัน..
 
กะอย่าหาเ
F 
ฮ็ด..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites