คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะเท่ากัน
ศิลปิน BlackHeart
คอร์ดทั้งหมด D D7 Em A B7
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | D | Em | A |
INTRO | D | D7 | Em | A |

A 
รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
 
เพราะรู้ว่าความจริงไม่ได้เป็นเหมือ
Em 
นฝัน
 
ฉันเลยเสียด
A 
ายที่รั้งเธอไว้ไม่อยู่
 
ต่างกับ
D 
วันที่เราเจอกันวันแรก
 
วันที่ร่าง
D7 
กายและดวงฤทัยเราแนบ
 
เธอเป็นขอ
Em 
งฉัน
 
เราสัญ
A 
ญาจะรักกันชั่วนิรันดร์

 
แต่ว่าตอ
D 
นนี้ 
 
ไม่เป็นอย่างที่คิด
 
I just wanna  
Em 
be 
 
ให้เธออยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักเราที่
D 
มี 
 
ไม่เท่ากันสั
D7 
กที
 
และคงเป็นเพราะ
Em 
คนไม่ดี คือชั้นเอง เธอถึ
A 
งไป

 
คำว่าพ
D 
ร้อม
 
ที่จะ
B7 
รักกันของเราไม่เท่ากัน
Em 
สักที
 
หรือว่าแบบ
A 
นี้มันดีอยู่แล้ว
 
กว่าเราจะพ
D 
ร้อม
 
ที่จะกลับมา
A 
หากันอีกครั้ง 
 
ก็คงไม่
Em 
ทัน
 
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน
 

D 
  แต่เธอรู้ไหม 
 
ว่าตัวฉันนั้นรู้สึกอย่างไร
Em 
  และก็คงไม่ว่า
A 
กัน 
 
ถ้าหากเธอเลือกจะไป
D 
  อาจจะเป็นเพราะบางอ
D7 
ย่างมันไม่ดีใช่ไ
Em 
หม
 
  เธอเลยเลือกจะสวนท
A 
าง 
 
แล้วฉันนั้นต้องเข้าใจ

 
แต่ว่าตอ
D 
นนี้ 
 
ไม่เป็นอย่างที่คิด
 
I just wanna  
Em 
be 
 
ให้เธออยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักเราที่
D 
มี 
 
ไม่เท่ากันสั
D7 
กที
 
และคงเป็นเพราะ
Em 
คนไม่ดี คือชั้นเอง เธอถึ
A 
งไป

 
คำว่าพ
D 
ร้อม
 
ที่จะ
B7 
รักกันของเราไม่เท่ากัน
Em 
สักที
 
หรือว่าแบบ
A 
นี้มันดีอยู่แล้ว
 
กว่าเราจะพ
D 
ร้อม
 
ที่จะกลับมา
A 
หากันอีกครั้ง 
 
ก็คงไม่
Em 
ทัน
 
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน
 

 
คำว่าพ
D 
ร้อม
 
ที่จะ
B7 
รักกันของเราไม่เท่ากัน
Em 
สักที
 
หรือว่าแบบ
A 
นี้มันดีอยู่แล้ว
 
กว่าเราจะพ
D 
ร้อม
 
ที่จะกลับมา
A 
หากันอีกครั้ง 
 
ก็คงไม่
Em 
ทัน
 
เพราะฉันว่าเธอก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตร
A 
งนี้
 
ความรักที่มีเมื่อไหร่จะเท่ากัน
 

 
กว่าจะ
D 
รู้เหตุผลที่เราจากกัน
 
มันก็ไม่
Em 
ช่วยให้ฉันเข้าใจสั
A 
กที
 
ถ้าเธอรู้สึกเ
D 
ท่ากันกับฉัน 
 
มันคงจ
D7 
ะดี
 
แต่ก็ยัง
Em 
หวัง 
 
ให้รักที่เคยได้
A 
มี 
 
กลับมาเป็นเหมือนเ
D 
ดิม

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites