Tune to Eb
INTRO | Dmaj9 | Em9 |
INTRO | Dmaj9 | Em9 |

Dmaj7 
คงจะมีอะไรสักอย่างในโลกนี้
Em7 
คงจะมี 
 
พลังอะไรอยู่ใน
A7 
นั้น
Dmaj7 
โลกใบนี้ 
 
เหมือนมีจิตใจ
B 
บันดาลให้ใครต่อใคร 
 
เปิดใจมา
Em7 
รักกัน
 
เช่นเธอกับฉัน มาเจอกันด้วยเหตุใดนั้น  
A7 
Dmaj7 
คิดดู

Dmaj7 
หรือจะเป็นด้วยแรงโน้มถ่วงบนโลกนี้
Em7 
จึงได้มีแรงฉุดใจอะไร
A7 
นั้น
Dmaj7 
เป็นแรงดูดใจ ดึงดูดใคร  
B 
อะไร 
 
อะไร
 
มาพ
Em7 
บกัน ในโลกใบนี้ จึงผูกพันเป็นคู่กัน  
A7 
Dmaj7 
เหลือเชื่อ

Dmaj7 
โอ้น้ำ.. 
 
มาหลงคารมอะไรกับปลารูปหล่อ
Dmaj7 
ฟ้า.. 
 
มาทำสัญญาอะไรกับนก
Em7 
ตัวดี
Em7 
ดอกไม้กับผีเสื้อ 
 
ก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเห
A7 
ตุใด
Dmaj7 
ใช่เลย 
 
คงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งผู
B 
กใจ
Em7 
ให้เรา 
 
 
A7 
มาเป็นเพื่อนกัน

INSTRU | Dmaj9 | Em9 |
INSTRU | Dmaj9 | Em9 |

Dmaj7 
โอ้น้ำ.. 
 
มาหลงคารมอะไรกับปลารูปหล่อ
Dmaj7 
ฟ้า.. 
 
มาทำสัญญาอะไรกับนก
Em7 
ตัวดี
Em7 
ดอกไม้กับผีเสื้อ 
 
ก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเห
A7 
ตุใด
Dmaj7 
ใช่เลย 
 
คงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งผู
B 
กใจ
Em7 
ให้เรา 
 
 
A7 
มาเป็นเพื่อนกัน

Dmaj7 
คนกับคนเป็นเพื่อนกัน
Dmaj7 
คนกับควายก็เพื่อนกัน
Em7 
ลมกับฝนก็คู่กัน 
 
น้ำกับฟ้าก็ซี้กัน

Dmaj7 
คนกับคนเป็นเพื่อนกัน
Dmaj7 
คนกับควายก็เพื่อนกัน
Em7 
ลมกับฝนก็คู่กัน 
 
น้ำกับฟ้าก็ซี้กัน

Em7 
มันก็เป็นเพราะโลก
A7 
นั้น 
 
มีแรงดึง
Dmaj7 
ดูดใจ
Dmaj9 
คงจะมี.. 
 
อะไรในโล
Em9 
กนี้
Dmaj9 
คงจะมี.. 
 
พลังอะไรในโล
Em9 
กนี้

OUTRO | Dmaj9 | Em9 |
OUTRO | Dmaj9 | Em9 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites