คอร์ดเพลง เกือบลืม
ศิลปิน ก้าน จักรกฤษณ์ X ท็อป มอซอ
คอร์ดทั้งหมด Em D C G Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | Em | D | Em D | Em D Em |
INTRO | Em | D | D | Em |
INTRO | Em | D | D | Em D Em |

 
กะ
Em 
ทำใจมาเกือบปี 
 
D 
บิ่ดดีกรีไปหลาย
 
คิด
C 
ว่าสิลืมให้ได้ 
 
ลองเปิดใ
D 
จรับไผเข้ามา
Em 
แต่บ่ฮู้เป็นหยัง 
 
ภาพเ
D 
ขากะยังติดตา
 
คิด
C 
ว่าสิบ่หัวซา 
 
บ่อยากเป็นห
D 
มาต้องลืมมันให้ได้

 
แต่เฟส
C 
บุ๊คกะแจ้งเตือนรู
D 
ปคู่
 
โอ้ย
Bm 
สูกูกำลังสิลืมเข
Em 
าได้
 
ความทรงจำเป็นเ
C 
หตุ 
 
เฮ็ดให้คิดไปไ
D 
กล
 
เกือบแ
C 
ล้ว 
 
เกือบแล้วเกือบสิลืมได้
 
แต่กะ
D 
ยังคิดฮอด 
 
 
D 
 
C 
 
D 

 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยมีใจให้น
D 
าง
 
เคยมีเจ้า
Em 
ข้างๆ จับมือกันหย่าง มีเจ้าข้างก
C 
าย
 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยฮักเจ้าเบิ่
D 
ดใจ
 
เลยบ่มี
Em 
ผู้ใด๋ 
 
มาแทนเจ้าได้ใจยังคิดฮ
C 
อด
 
ตั้งใจว่าสิ
Am 
ลืม 
 
แต่กะคงไปบ่ร
D 
อด
 
กะย้อนคึดฮอดแ
G 
ต่เจ้า 
 
 
D 

Em 
ถึงเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นวันหยุด
D 
พัก
C 
แต่ว่าใจดวงเดิมยังบ่เคยหยุดฮัก
Em 
คึดฮอดแต่ก่อนตอนที่เฮานอนหนุน
D 
ตัก
C 
คึดฮอดคัก 
 
หล่
D 
าเอ้ย..

Em 
บ่อาจลบ 
 
บ่อาจ
D 
ลืมเรื่องราวที่ผ่านมา
C 
ภาพจำเก่าๆมันยัง
G 
คงติดตา
 
ก่อน
Em 
นอนทุกวันยังคงภา
D 
วนา
 
ให้เ
C 
จ้าคืนมา 
 
เด้
D 
อนาง..

INSTRU | Em D | C D | ( 4 Times )

 
แต่เฟส
C 
บุ๊คกะแจ้งเตือนรู
D 
ปคู่
 
โอ้ย
Bm 
สูกูกำลังสิลืมเข
Em 
าได้
 
ความทรงจำเป็นเ
C 
หตุ 
 
เฮ็ดให้คิดไปไ
D 
กล
 
เกือบแ
C 
ล้ว 
 
เกือบแล้วเกือบสิลืมได้
 
แต่กะ
D 
ยังคิดฮอด..

 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยมีใจให้น
D 
าง
 
เคยมีเจ้า
Em 
ข้างๆ จับมือกันหย่าง มีเจ้าข้างก
C 
าย
 
กะย้อนว่าอ้ายเ
G 
คย 
 
เคยฮักเจ้าเบิ่
D 
ดใจ
 
เลยบ่มี
Em 
ผู้ใด๋ 
 
มาแทนเจ้าได้ใจยังคิดฮ
C 
อด
 
ตั้งใจว่าสิ
Em 
ลืม 
 
แต่กะคงไปบ่ร
D 
อด
 
กะย้อนคึดฮอดแ
G 
ต่เจ้า 
 
 
D 

 
ตั้งใจว่าสิ
Em 
ลืม 
 
แต่กะคงไปบ่รอด
 
 
กะย้อนคึดฮอดแ
 
ต่เจ้า…

OUTRO | Em D | C D | Em D | C D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites