คอร์ดเพลง ห่างไกลแต่ใกล้กัน
ศิลปิน The 38 Years Ago
คอร์ดทั้งหมด G Bm C D Am Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Tune down 1/2 step

Tune to Eb
INTRO | G | Bm | C | D |
INTRO | G | Bm | C | D |

G 
  เป็นเวลาไม่
Bm 
นานที่ใจฉัน
C 
ยังห่วง
 
  
D 
เธอก็คงได้รู้ใช่ไหม
G 
  แดดในยาม
Bm 
เช้ากระทบดอก
C 
ไม้
 
  
D 
เมื่อครั้งที่เราต้องไกล

C 
  เดิมอยู่ทุกวัน
D 
  ยังดีมีเธอข้างใน
Bm 
หัวใจ 
 
ที่อยู่ข้างกัน
Em 
  ในวันที่ไม่มีใคร
Am 
  หมู่ดอกไ
Bm 
ม้ 
 
เธอให้
C 
ไว้ 
 
ยังคงเหมือนเดิม
Am 
  ห่างกัน
Bm 
นาน 
 
สักเท่า
C 
ไร 
 
แต่ใจก็
D 
ยังไม่เคยลืมเธอ

G 
เธออยู่ตรง
Bm 
นั้น
 
ทนเอาไ
C 
ว้ไม่นานไม่ช้า 
 
D 
ราก็จะได้เจอกัน
G 
อาจ 
 
ห่างกันไ
Bm 
กล 
 
แต่ใจเ
C 
ธอยังคงเป็นของฉัน
D 
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

INSTRU | G | Bm | C | D |

G 
  ยังกาปฏิ
Bm 
ทินทุกวันที่
C 
ฉันตื่น
 
  วัน
D 
คืนที่มีแค่เธอกับฉัน
G 
  ยังคงคิด
Bm 
ถึงเรื่องราวเหล่า
C 
นั้น
 
  รอค
D 
รั้งที่เราพบกัน

C 
  เดิมอยู่ทุกวัน
D 
  ยังดีมีเธอข้างใน
Bm 
หัวใจ 
 
ที่อยู่ข้างกัน
Em 
  ในวันที่ไม่มีใคร
Am 
  หมู่ดอกไ
Bm 
ม้ 
 
เธอให้
C 
ไว้ 
 
ยังคงเหมือนเดิม
Am 
  ห่างกัน
Bm 
นาน 
 
สักเท่า
C 
ไร 
 
แต่ใจก็
D 
ยังไม่เคยลืมเธอ

G 
เธออยู่ตรง
Bm 
นั้น
 
ทนเอาไ
C 
ว้ไม่นานไม่ช้า 
 
D 
ราก็จะได้เจอกัน
G 
อาจ 
 
ห่างกันไ
Bm 
กล 
 
แต่ใจเ
C 
ธอยังคงเป็นของฉัน
D 
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

G 
แม้ว่าเราจะไกลห่าง
Bm 
กันสักเท่าไร
C 
ใจของเราจะยังผูก
D 
ไว้ใกล้กัน
G 
รักของเราจะยังอยู่
Bm 
เคียงคู่กัน
 
ไม่
C 
มีอะไรที่ทำให้ใ
D 
จฉันไกลจาก..

G 
เธออยู่ตรง
Bm 
นั้น
 
ทนเอาไ
C 
ว้ไม่นานไม่ช้า 
 
D 
ราก็จะได้เจอกัน
G 
อาจ 
 
ห่างกันไ
Bm 
กล 
 
แต่ใจเ
C 
ธอยังคงเป็นของฉัน
D 
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

OUTRO | G | Bm | C | D |
OUTRO | G | Bm | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites