คอร์ดเพลง กอดเทื่อสุดท้าย
ศิลปิน นายต้นไม้ & Jack WC
คอร์ดทั้งหมด G D Em Bm Am C
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #7 กดลดคีย์ 7 ครั้ง

Tune to Eb

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง 
 
 
Cm 
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

INSTRU | G | D/F# | C | Cm |

 
น้องเคย
G 
ฮัก 
 
ฮักกัน
 
น้องบอกอ้าย
D/F# 
จำว่าสิบ่เป็นลายต่าง
 
ฮักอ้ายถืก
Em 
ม่าง 
 
ถืกพังช้ำเบิด
Bm 
หัวใจ
 
จากที่ห
C 
นึ่งกลายเป็นที่สอง
 
ทั้งที่แต่
Bm 
ก่อนว่าฮักอ้ายหลาย
 
แต่มื้อนี้สิ
Am 
ไป 
 
ห้ามบ่ไ
D 
ด้กะให้เว้านำแน่
G 
จักคราว

 
ขอไ
Am 
ด้บ่ 
 
อ้ายขอเวลาสอง
Bm 
นาที
 
ก่อนเจ้าสิ
C 
หนี.
Cm 
..   
 
อ้ายขอบ่ห
D 
ลาย

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

INSTRU | G D/F# | Em D | C Cm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C | Cm |

 
ขอไ
Am 
ด้บ่ 
 
อ้ายขอเวลาสอง
Bm 
นาที
 
ก่อนเจ้าสิ
C 
หนี.
Cm 
..   
 
อ้ายขอบ่ห
D 
ลาย

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

F 
  คั่นกัน 
 
อ้ายกะ
C 
คงบ่เจ็บแบบนี้
F 
  ก่อนเจ้าสิหนี 
 
ให้อ้ายได้
D 
ขอเถื่อสุดท้ายได้บ่

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง 
 
 
Cm 

 
ขอกอดเทือสุดท้ายได้
G 
บ่ก่อนเจ้า
D/F# 
สิไป
 
กะคิดเสีย
Em 
ว่าต่อลมหายใ
D 
จให้อ้ายทำใ
C 
จก่อน
 
อยู่
Bm 
จักคราว
Am 
ก่อนพออ้ายบ่ต
D 
าย
 
แมนสิหลังจาก
G 
นี้ 
 
สิบ่มี
D/F# 
เจ้าอยู่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
แขนสิบ่
D 
ยื้อมือสิบ่
C 
รั้ง 
 
 
Cm 
 
ถึงมื่อ
Am 
นี้ที่เฮากอด
D 
กัน 
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย

 
ถึง
Am 
มื่อนี้ที่เฮากอดกัน.
Cm 
.
 
สิเป็นกอดสุดท้
G 
าย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites