INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | C | D | G | D |

 
งานก
G 
ารไม่มีทำ 
 
เธอ
Em 
รำแต่ติ๊กต๊อก
 
สุดจ
C 
ริงไม่ใช่หก 
 
ขอบ
D 
อกว่าหรอยจ้าน
 
คอนเ
G 
ทนต์มีทั้งปี 
 
คน
Em 
ดีไม่รอนาน
 
พอใ
C 
ช้ให้ล้างจาน 
 
กวาดบ้
D 
านว่าเดี๋ยวก่อน

 
แน่น
G 
อนว่าสุดเบอร์ 
 
ยกใ
Em 
ห้เธอคนนี้
 
ทั้งเ
C 
ฟซทั้งไอจี 
 
คน
D 
ดีว่าหยับหลอน
 
เช้าเ
G 
ย็นไม่เว้นว่าง 
 
รุ่ง
Em 
ค่ำแม้ยามนอน
 
รูดไ
C 
ปทำท่าหลอน 
 
แล้วสาวเ
D 
ห้อ

 
มาส่ายสะโ
C 
พกโยกเอวโยกย้
D 
ายไปมา
 
เด้ง
Bm 
หลังเด้งหน้าลี
Em 
ลาเย้ายวนใจ
 
มีคนมา
C 
ชมมาแชร์มา
D 
กดหัวใจ 
 
ว่า
G 
มันหรอย
 
เอาให้มัน
C 
สุดอย่าหยุดอย่าเ
D 
ว้นสักวัน
 
เรื่องกับข้าว
Bm 
นั้นไม่ทำ 
 
อย่า
Em 
สนค่อยซื้อ
 
กูล้างจานเ
C 
องหลาวแหละ 
 
ไม่ป
D 
รือ
 
แม่ดาวติ๊กต๊
G 
อก 
 
 
D 

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | D |

 
แน่น
G 
อนว่าสุดเบอร์ 
 
ยกใ
Em 
ห้เธอคนนี้
 
ทั้งเ
C 
ฟซทั้งไอจี 
 
คน
D 
ดีว่าหยับหลอน
 
เช้าเ
G 
ย็นไม่เว้นว่าง 
 
รุ่ง
Em 
ค่ำแม้ยามนอน
 
รูดไ
C 
ปทำท่าหลอน 
 
แล้วสาวเ
D 
ห้อ

 
มาส่ายสะโ
C 
พกโยกเอวโยกย้
D 
ายไปมา
 
เด้ง
Bm 
หลังเด้งหน้าลี
Em 
ลาเย้ายวนใจ
 
มีคนมา
C 
ชมมาแชร์มา
D 
กดหัวใจ 
 
ว่า
G 
มันหรอย
 
เอาให้มัน
C 
สุดอย่าหยุดอย่าเ
D 
ว้นสักวัน
 
เรื่องกับข้าว
Bm 
นั้นไม่ทำ 
 
อย่า
Em 
สนค่อยซื้อ
 
กูล้างจานเ
C 
องหลาวแหละ 
 
ไม่ป
D 
รือ
 
แม่ดาวติ๊กต๊
G 
อก

 
มาส่ายสะโ
C 
พกโยกเอวโยกย้
D 
ายไปมา
 
เด้ง
Bm 
หลังเด้งหน้าลี
Em 
ลาเย้ายวนใจ
 
มีคนมา
C 
ชมมาแชร์มา
D 
กดหัวใจ 
 
ว่า
G 
มันหรอย
 
เอาให้มัน
C 
สุดอย่าหยุดอย่าเ
D 
ว้นสักวัน
 
เรื่องกับข้าว
Bm 
นั้นไม่ทำ 
 
อย่า
Em 
สนค่อยซื้อ
 
กูล้างจานเ
C 
องหลาวแหละ 
 
ไม่ป
D 
รือ
 
แม่ดาวติ๊กต๊
G 
อก

 
เอาให้มัน
C 
สุดไปเลยเ
D 
ธอ..
 
แม่ดาวติ๊กต๊อก..
 

OUTRO | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites