INTRO | G | C | G | D |
INTRO | G | C | G | D |

G 
  ขอบคุณนะที่เธอยัง
C 
อยู่ข้างๆกัน
G 
  และไม่คิดทิ้งกันไปไ
D 
หน
G 
  เหนื่อยก็พร้อมจะทนและ
C 
สู้ไป
G 
  จับมือไว้ก้าวไปด้วย
D 
กัน

 
เจอะปัญ
C 
หามากม
D 
ายแค่ไหน
 
เธอยัง
Bm 
อยู่ไม่คิดจะ
Em 
ทิ้งกัน
 
สัญ
C 
ญาว่าฉัน 
 
จะไม่ทำเธอเ
D 
สียใจ

 
รอหน่อย
G 
นะที่รัก 
 
ฉันกำ
D 
ลังสร้างตัว
 
จะไม่
C 
ทำให้เธอต้อง
G 
ผิดหวัง
D 
รอหน่อย
Em 
นะผู้ชายคน
C 
นี้พร้อมสู้ไม่ก
D 
ลัว
 
รอหน่อย
G 
นะชีวิตเราต้อง
D 
ดีขึ้นมา
 
อีกไม่น
C 
านฟ้าคงสด
G 
ใส
D 
เมื่อชี
Em 
วิตไม่พร้อมก็ต้อง
D 
ทนสู้ไป
 
คงสัก
C 
วันความ
D 
ฝันจะเป็นจ
G 
ริง 
 
 
D 

INSTRU | G D | C G | Em Bm | C | D |

 
เจอะปัญ
C 
หามากม
D 
ายแค่ไหน
 
เธอยัง
Bm 
อยู่ไม่คิดจะ
Em 
ทิ้งกัน
 
สัญ
C 
ญาว่าฉัน 
 
จะไม่ทำเธอเ
D 
สียใจ

 
รอหน่อย
G 
นะที่รัก 
 
ฉันกำ
D 
ลังสร้างตัว
 
จะไม่
C 
ทำให้เธอต้อง
G 
ผิดหวัง
D 
รอหน่อย
Em 
นะผู้ชายคน
C 
นี้พร้อมสู้ไม่ก
D 
ลัว
 
รอหน่อย
G 
นะชีวิตเราต้อง
D 
ดีขึ้นมา
 
อีกไม่น
C 
านฟ้าคงสด
G 
ใส
D 
เมื่อชี
Em 
วิตไม่พร้อมก็ต้อง
D 
ทนสู้ไป
 
คงสัก
C 
วัน.. 
 
 
D 

 
รอหน่อย
G 
นะที่รัก 
 
ฉันกำ
D 
ลังสร้างตัว
 
จะไม่
C 
ทำให้เธอต้อง
G 
ผิดหวัง
D 
รอหน่อย
Em 
นะผู้ชายคน
C 
นี้พร้อมสู้ไม่ก
D 
ลัว
 
รอหน่อย
G 
นะชีวิตเราต้อง
D 
ดีขึ้นมา
 
อีกไม่น
C 
านฟ้าคงสด
G 
ใส
D 
เมื่อชี
Em 
วิตไม่พร้อมก็ต้อง
D 
ทนสู้ไป
 
คงสัก
C 
วันความ
D 
ฝันจะเป็นจ
G 
ริง

 
แม้จะเ
Em 
หนื่อยยากเ
D 
ย็นเท่าไหร่
 
จับ
G 
มือฉัน
D/F# 
พร้อมจะเ
Em 
คียงข้าง
 
อด
Am 
ทนรอ
D 
นะฉันสัญญา.. 
 
 
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites