Tune to Eb
INTRO | D E | C#m F#m | D C#m | F#m |

F#m 
แมนสิดีส่ำได๋ 
 
กะ
C#m 
เป็นได้แค่หมาวัด
 
ถืก
D 
คนเอิ้นว่าจรจัด 
 
ย่านมัน
E 
กัดบ่มีไผกล้าเข้าใกล้
F#m 
พอเจ้ามาเฮ็ดดี 
 
หมาโต
C#m 
นี้กะเลยคิดไปแสนไกล
 
ว่าเจ้า
D 
ฮักว่าเจ้าใส่ใจ 
 
ให้
E 
คนจั่งอ้ายมีหวัง

F#m 
จนได้มาฮู้ว่า 
 
ตลอดเว
C#m 
ลาอ้ายมันคิดไปเอง
D 
จินตนาการเก่ง 
 
ทั้งที่เ
E 
จ้าบ่ได้คิดอีหยังเลย
F#m 
แค่คนฮู้จักกัน 
 
ทัก
C#m 
ทายด้วยความคุ้นเคย
 
ทุกอ
D 
ย่างก็เลย 
 
ลงเอยด้วยน้ำ
C# 
ตา

 
กะเ
D 
ขาบ่เคยฮักเ
E 
ฮาอยู่แล้ว
C#m 
เขาบ่เคย
F#m 
สนใจอิหยัง
 
เหลือ
Bm 
แต่สิหลับตา
E 
ซังใส่กันท่อ
A 
นั่นแล้ว
D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

INSTRU | D Dm | C#m F#m | Bm E | A A7 |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | E | E |

F#m 
จนได้มาฮู้ว่า 
 
ตลอดเว
C#m 
ลาอ้ายมันคิดไปเอง
D 
จินตนาการเก่ง 
 
ทั้งที่เ
E 
จ้าบ่ได้คิดอีหยังเลย
F#m 
แค่คนฮู้จักกัน 
 
ทัก
C#m 
ทายด้วยความคุ้นเคย
 
ทุกอ
D 
ย่างก็เลย 
 
ลงเอยด้วยน้ำ
C# 
ตา

 
กะเ
D 
ขาบ่เคยฮักเ
E 
ฮาอยู่แล้ว
C#m 
เขาบ่เคย
F#m 
สนใจอิหยัง
 
เหลือ
Bm 
แต่สิหลับตา
E 
ซังใส่กันท่อ
A 
นั่นแล้ว
D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

 
กะเ
D 
ขาบ่เคยฮักเ
E 
ฮาอยู่แล้ว
C#m 
เขาบ่เคย
F#m 
สนใจอิหยัง
 
เหลือ
Bm 
แต่สิหลับตา
E 
ซังใส่กันท่อ
A 
นั่นแล้ว
D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

OUTRO | D E | C#m F#m | D C#m | F#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites