INTRO | A B | G#m C#m |
INTRO | A B | E |

F#m 
อยู่ๆ 
 
เจ้าก็เดิน
B 
เข้ามา
G#m 
แล้วพูดออกมาว่าเรา
 
นั้น
C#m 
คงจะไปด้วยกันไม่ได้

F#m 
น้ำตาอ้ายก็ไ
B 
หลออกมา
G#m 
พร้อมกับคำถามที่มันค้างคา
C#m 
ภายในใจมากมาย
 
ว่าทำไ
A 
ม.. 
 
 
B 
เราถึงไปกันไ
C#m 
ม่ได้
 
หรือว่าเ
A 
ป็น 
 
เพราะเ
B 
ธอนั้นมีค
C#m 
นใหม่

 
เจ้าบ่
A 
ฮักอ้ายก็บ่
B 
ว่า
 
แต่ที่อ้าย
G#m 
มาอยากมาถาม
 
ถึง
C#m 
ความทรงจำ 
 
ว่าที่ผ่า
A 
นมา
 
เจ้าเคย
B 
ฮักอ้ายจริงๆ 
 
บ้า
E 
งบ่
 
อ้ายอยากถ
A 
ามเป็นครั้งสุดท้
B 
าย
 
ถึงคำตอบจะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
อ้ายจะ
C#m 
ขอสัญญา 
 
แล้วอ้
A 
ายจะบ่มา
 
ให้เ
B 
จ้าเห็นหน้าอีก
E 
ต่อไป

 
ไอ้คนพ่ายแ
A 
พ้ก็ต้องถอย
B 
ไป
 
เมื่อเจ้าเปิดใ
G#m 
จให้คนที่
C#m 
มาทีหลัง
 
ส่วนอ้
A 
ายจะขอเดินต
B 
ามลำพัง 
 
 
C#m 
ต่อไป

F#m 
เบิ่ดแล้ว 
 
ความ
C#m 
ฝันข่อย
B 
หายจ้อย 
 
ตามสา
E 
ยลม
 
ส่วน
F#m 
อ้ายก็คงต้องต
B 
รอมตรม
 
กับความ
G#m 
หลัง 
 
อีก
C#m 
นาน
 
ปล่อยให้เ
A 
จ้าได้ชื่นบ
B 
านกับเขา 
 
 
C#m 
ต่อไป

 
เจ้าบ่
A 
ฮักอ้ายก็บ่
B 
ว่า
 
แต่ที่อ้าย
G#m 
มาอยากมาถาม
 
ถึง
C#m 
ความทรงจำ 
 
ว่าที่ผ่า
A 
นมา
 
เจ้าเคย
B 
ฮักอ้ายจริงๆ 
 
บ้า
E 
งบ่
 
อ้ายอยากถ
A 
ามเป็นครั้งสุดท้
B 
าย
 
ถึงคำตอบจะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
อ้ายจะ
C#m 
ขอสัญญา 
 
แล้วอ้
A 
ายจะบ่มา
 
ให้เ
B 
จ้าเห็นหน้าอีก
E 
ต่อไป

 
ไอ้คนพ่ายแ
A 
พ้ก็ต้องถอย
B 
ไป
 
เมื่อเจ้าเปิดใ
G#m 
จให้คนที่
C#m 
มาทีหลัง
 
ส่วนอ้
A 
ายจะขอเดินต
B 
ามลำพัง 
 
 
C#m 
ต่อไป

INSTRU | F#m | C#m | F#m | E |
INSTRU | A Am | E C#m | A Am | E |

F#m 
เบิ่ดแล้ว 
 
ความ
C#m 
ฝันข่อย
B 
หายจ้อย 
 
ตามสา
E 
ยลม
 
ส่วน
F#m 
อ้ายก็คงต้องต
B 
รอมตรม
 
กับความ
G#m 
หลัง 
 
อีก
C#m 
นาน
 
ปล่อยให้เ
A 
จ้าได้ชื่นบ
B 
านกับเขา 
 
 
C#m 
ต่อไป

 
เจ้าบ่
A 
ฮักอ้ายก็บ่
B 
ว่า
 
แต่ที่อ้าย
G#m 
มาอยากมาถาม
 
ถึง
C#m 
ความทรงจำ 
 
ว่าที่ผ่า
A 
นมา
 
เจ้าเคย
B 
ฮักอ้ายจริงๆ 
 
บ้า
E 
งบ่
 
อ้ายอยากถ
A 
ามเป็นครั้งสุดท้
B 
าย
 
ถึงคำตอบจะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
อ้ายจะ
C#m 
ขอสัญญา 
 
แล้วอ้
A 
ายจะบ่มา
 
ให้เ
B 
จ้าเห็นหน้าอีก
E 
ต่อไป

 
ไอ้คนพ่ายแ
A 
พ้ก็ต้องถอย
B 
ไป
 
เมื่อเจ้าเปิดใ
G#m 
จให้คนที่
C#m 
มาทีหลัง
 
ส่วนอ้
A 
ายจะขอเดินต
B 
ามลำพัง 
 
 
C#m 
ต่อไป

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites