INTRO | G | Em | Am | D |
INTRO | G | Em | Am | D | D |

 
(ญ)  
G 
  แม้ชีวิต 
 
ไม่ได้โ
Em 
รยด้วยกลีบดอกไม้
Am 
  แม้ขวากหนาม 
 
ทิ่มแ
D 
ทงมากมาย
Bm 
ต่อให้กัด
Em 
ก้อนเกลือ 
 
ทำ
Bm 
งานจนเหงื่อ
Em 
ไหล
Am 
ก็ต้องสู้กันต่อไป 
 
เพราะเส้น
D 
ชัยมีคนรอ

 
หนึ่งชี
Em 
วิตของ
D 
คนจนอย่าง
C 
ฉันที่เดียวด
G 
าย
 
เจอปัญ
Em 
หามากม
D 
ายมาถาโ
C 
ถม
 
หลายชี
Em 
วิตที่
D 
รอ 
 
เหนื่อยและ
C 
ท้อก็ต้อง
G 
ทน
 
เพราะ
Am 
ต้นทุน
C 
   
 
มันต่ำเกิ
D 
นไป

 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
 
เพื่อ
Am 
คนข้างหลัง 
 
 
D 
ฉันต้องไม่แพ้
 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่
 
แต่จะ
D 
ทำให้พ่อแม่นั้น
G 
ภูมิใจ 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D |

 
(ญ) หนึ่งชี
Em 
วิตของ
D 
คนจนอย่าง
C 
ฉันที่เดียวด
G 
าย
 
เจอปัญ
Em 
หามาก
D/F# 
มายมาถาโ
C 
ถม
 
หลาย
Em 
ชีวิต 
D/F# 
ที่รอ เหนื่อยและ
C 
ท้อก็ต้อง
G 
ทน
 
เพราะ
Am 
ต้นทุน
C 
   
 
มันต่ำเกิ
D 
นไป

 
(ช) บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
 
เพื่อ
Am 
คนข้างหลัง 
 
 
D 
ฉันต้องไม่แพ้
 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่ 
 
ก็จะ
D 
ทำให้พ่อแม่ 
 
 
G 

 
(ช+ญ) บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงฝั่ง
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าเพิ่งหมดแรงพลัง
 
เพื่อ
Am 
คนข้างหลัง 
 
 
D 
ฉันต้องไม่แพ้
 
บอกตัวเ
G 
องให้สู้ไปให้ถึงที่สุด
 
อย่าถอดใ
Em 
จอย่าหยุดอย่าอ่อนแอ
 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่
 
แต่จะ
D 
ทำให้พ่อแม่นั้น
G 
ภูมิใจ

 
เหนื่อยแค่ไ
Am 
หนก็ตามแต่
 
แต่จะ
D 
ทำให้พ่อแม่นั้นภู
C 
มิใจ..
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites