Tune to Eb
INTRO | A E/G# | F#m E |
INTRO | A E/G# | F#m E |

A 
ของขวัญปีใหม่ 
 
 
C#m 
ใครๆ 
 
ก็มี
 
เพื่อแ
Bm 
สดงว่ารู้สึกดี 
 
ว่า
E 
มีความหมาย

 
ให้คน
A 
นั้นที่สำคัญ
 
คนนั้นที่พิเศษ..
C#m 
คนที่รู้ใจ
 
เลือกสร
Bm 
รมาด้วยปัจจัย 
 
ทั้งป
E 
วง

 
ต้องหอบของข
D 
วัญ
 
ต้องมีการ์ดต้องมีคำอวยพร กลั่น
C#m 
มาด้วยหัวใจ
 
แต่กับ
Bm 
ฉัน 
 
คน
C#m 
ๆนี้ 
 
ขอโทษ
D 
ที..
 
ที่มีไม่เหมือนใ
E 
คร..

 
มีแค่เพลง
A 
นี้.. 
 
 
E/G# 
 
ที่
F#m 
แทนทุกอ
E 
ย่าง
 
ไม่มี
D 
วันจืด
C#m 
จาง 
 
หายไ
E 
 
เพียงเปิดเ
C#m 
พลงนี้.. 
 
เธอ
F#m 
คงเข้าใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เก็
C#m 
บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีให
E 
ม่นะคนดี

INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | A E/G# | F#m E |

A 
ของขวัญคนอื่น..
C#m 
คงจะแสนดี
 
เพราะปี
Bm 
หนึ่งจะมีสักที 
 
ต้อง
E 
มีความหมาย

 
ให้คน
A 
นั้นที่สำคัญ
 
คนนั้นที่พิเศษ..
C#m 
คนที่รู้ใจ
 
เลือกสร
Bm 
รมาด้วยปัจจัยทั้งป
E 
วง

 
ต้องหอบของข
D 
วัญ
 
ต้องมีการ์ดต้องมีคำอวยพร กลั่น
C#m 
มาด้วยหัวใจ
 
แต่กับ
Bm 
ฉัน 
 
คน
C#m 
ๆนี้ 
 
ขอโทษ
D 
ที..
 
ที่มีไม่เหมือนใ
E 
คร..

 
มีแค่เพลง
A 
นี้.. 
 
 
E/G# 
 
ที่
F#m 
แทนทุกอ
E 
ย่าง
 
ไม่มี
D 
วันจืด
C#m 
จาง 
 
หายไ
E 
 
เพียงเปิดเ
C#m 
พลงนี้.. 
 
เธอ
F#m 
คงเข้าใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เก็
C#m 
บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีให
E 
ม่นะค
A 
นดี

F 
  ขอ.. 
 
สิ่งใ
Em 
ดที่เธอต้องการ
F 
  ขอ.. 
 
ให้
Am 
เป็นได้ดั่งตั้งใจ 
 
โว้โว
 
  
F 
ฉัน.. 
 
อาจไม่
Em 
มีสิ่งใดมากมาย
 
  นอกจาก
Dm 
หัวใจ..ที่ให้กับเ
E 
ธอ..

 
มีแค่เพลง
A 
นี้.. 
 
 
E/G# 
 
ที่
F#m 
แทนทุกอ
E 
ย่าง
 
ไม่มี
D 
วันจืด
C#m 
จาง 
 
หายไ
E 
 
เพียงเปิดเ
C#m 
พลงนี้.. 
 
เธอ
F#m 
คงเข้าใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เก็
C#m 
บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีให
E 
ม่นะคนดี

 
ขอฝากเ
C#m 
พลงนี้ 
 
 
C#7 
 
ไว้
F#m 
แทนหัวใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เ
C#m 
ก็บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีใ
E 
หม่นะคนดี

OUTRO | A E/G# | F#m E | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites