INTRO | G Bm | C D | ( 2 Times )

G 
ด่า 
 
ดีด้าดี
Em 
ดา 
 
ดีด่าดี
C 
ด่าดาด่าด่า
D 
ดา
G 
ด่า 
 
ดีด้าดี
Em 
ดา 
 
ดีด่าดี
C 
ด่าดาด่าดีด่าดี
D 
ดา

 
กะเ
G 
จ็บเติบอยู่ 
 
กะ
Bm 
หนักเติบอยู่
 
ตั้งแต่
C 
ฮู้ว่าเจ้ามีผู้ใ
D 
หม่
 
กะเ
G 
จ็บเติบหนึ่งพุ่นละ
Bm 
ว้าหัวใจ
 
ตั้งแต่เ
C 
จ้าหนีไปกับเ
D 
ขา

G 
เซ้ากะบ่ส่วง 
 
 
Bm 
สายกะบ่ซืน
 
ดึก
C 
ดื่นกะยังเ
D 
จ็บบ่เ
G 
ซา
 
เสพ
Em 
ติดความช้ำ 
 
ถูกเขา
Bm 
ทำให้ปวดร้าว
 
กะยัง
C 
บ่ลืมเขา 
 
ยังฮักเ
D 
ขาอยู่

Am 
เบอร์กะบ่บล็อคได้ไปแล้ว 
 
เฟสกะ
Em 
บ่ได้ส่อง
 
แต่เ
C 
จ็บนำจ่
D 
องหัวใ
G 
จ 
 
กินเ
Em 
หล้ากะเปลืองซือๆ
 
บ่ส่อยให้
Bm 
เซาเจ็บได้ 
 
ย้อนว่า
C 
มันเจ็บหลาย
 
ย้อนว่ามันเ
D 
จ็บ..หลาย

 
กะความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวอ้อน
Bm 
ต้อน
 
บัดยามสิน
C 
อนกะมีน้ำตาไ
D 
หล
 
ความเ
G 
จ็บมันเหน็บบักแอ
Bm 
วไว้
 
มันช้ำในใ
C 
จให้เจ็บหลายสุบาดห
D 
ย่าง
 
แต่ความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวแลง
Bm 
เซ้า
 
มันกินจนเ
C 
มากะยังบ่เบาบ
G 
าง
 
เขา
Em 
จากไปแล้ว 
 
กะยัง
Bm 
ฮักบ่จาง
 
กะยังเ
C 
จ็บบ่จาง 
 
ฮื
D 
อๆ 
 
เฮ็ดจั่งใด๋สิเ
G 
ซาเจ็บ 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D |

G 
ตื่นกะคิดฮอดเขา 
 
 
Bm 
นอนกะคิดฮอดเขา
 
แฮงดึกแฮงเห
C 
งา 
 
เฮาแฮงเป็นไข้ใ
D 
G 
มูฟออนบ่สำเร็จ 
 
จั่งสิ
Bm 
เฮ็ดแนวใด๋
 
กะเหลือแค่เ
C 
พียงมูฟให้ 
 
มูฟให้ถ่อ
D 
นั้นแล้ว

Am 
เบอร์กะบ่บล็อคได้ไปแล้ว 
 
เฟสกะ
Em 
บ่ได้ส่อง
 
แต่เ
C 
จ็บนำจ่
D 
องหัวใ
G 
จ 
 
กินเ
Em 
หล้ากะเปลืองซือๆ
 
บ่ส่อยให้
Bm 
เซาเจ็บได้ 
 
ย้อนว่า
C 
มันเจ็บหลาย
 
ย้อนว่ามันเ
D 
จ็บ..หลาย

 
กะความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวอ้อน
Bm 
ต้อน
 
บัดยามสิน
C 
อนกะมีน้ำตาไ
D 
หล
 
ความเ
G 
จ็บมันเหน็บบักแอ
Bm 
วไว้
 
มันช้ำในใ
C 
จให้เจ็บหลายสุบาดห
D 
ย่าง
 
แต่ความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวแลง
Bm 
เซ้า
 
มันกินจนเ
C 
มากะยังบ่เบาบ
G 
าง
 
เขา
Em 
จากไปแล้ว 
 
กะยัง
Bm 
ฮักบ่จาง
 
กะยังเ
C 
จ็บบ่จาง.. 
 
 
D 
ฮือๆ 
 
โอ้ย..

 
กะความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวอ้อน
Bm 
ต้อน
 
บัดยามสิน
C 
อนกะมีน้ำตาไ
D 
หล
 
ความเ
G 
จ็บมันเหน็บบักแอ
Bm 
วไว้
 
มันช้ำในใ
C 
จให้เจ็บหลายสุบาดห
D 
ย่าง
 
แต่ความเ
G 
จ็บมันเหน็บแอวแลง
Bm 
เซ้า
 
มันกินจนเ
C 
มากะยังบ่เบาบ
G 
าง
 
เขา
Em 
จากไปแล้ว 
 
กะยัง
Bm 
ฮักบ่จาง
 
กะยังเ
C 
จ็บบ่จาง.. 
 
D 
อ.. 
 
โอ้..
 
เฮ็ดจั่งใด๋สิเซา..เจ็บ
 

INSTRU | G Em | C D |

G 
ด่า 
 
ดีด้าดี
Em 
ดา
 
ดีด่าดี
C 
ด่าดาด่าดา
D 
ดา 
 
ดาดีด่าดี
G 
ดา

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites