ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นท่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้

 
เจ็บมาเป็น
Fm 
ฮ้อยเป็นพันครั้ง
 
แต่เจ้าก็ยัง
Bb 
ทนให้เจ็บซ้ำ
 
ให้เขานั้นทำ
Gm 
ฮ้ายเจ้าซ้ำๆ
 
แต่เจ้าก็ยัง
Cm 
ยอมให้เขาทำ

 
เจ็บมาทุก
Fm 
ครั้ง 
 
เจ้าบอกว่าพอแล้ว
 
ได้ยินคำคำ
Bb 
นี้จนว่าเบื่อแล้ว
 
เจ้านั้นเจ็บเกือ
Gm 
บตาย 
 
ทุรนทุราย
 
แต่เจ้าก็
Cm 
ยังฮัก

 
เหมือนดั่งกับความ
Fm 
ฮักของเฮาทั้งสอง
 
ให้เขาได้เป็นที่
Bb 
ฮัก 
 
ข้อยเป็นที่สอง
 
ได้เป็นแต่เพียง
Gm 
ที่พัก
 
เพียงตัวสำฮองก็เท่า
Cm 
นั้น

 
ถึงว่าเจ้าจะ
Fm 
ฮักเขาหลายเท่าใด
 
ถึงว่าเจ้าจะย
Bb 
อมจนทนบ่ไว้
 
เจ้าบ่ได้
Gm 
อ่อนแอ 
 
เจ้าบ่เคยยอ
Cm 
มแพ้

 
ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นถ่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้
 
ถ้าเขาบ่เหลียวบ่
Fm 
แลขึ้นมา 
 
ฮักเขาไปได้เ
Bb 
พียงน้ำตา
 
ให้เจ้าลองห
Gm 
ลับตา 
 
เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่า
Cm 
สิ่งนี้

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..

INSTRU | Fm | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Fm | Bb | Gm | Cm |

 
ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นถ่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้
 
ถ้าเขาบ่เหลียวบ่
Fm 
แลขึ้นมา 
 
ฮักเขาไปได้เ
Bb 
พียงน้ำตา
 
ให้เจ้าลองห
Gm 
ลับตา 
 
เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่า
Cm 
สิ่งนี้

 
ถ้าเขาเฮ็ดให้เจ้า
Fm 
มีน้ำตา 
 
เขาบ่สนบ่แ
Bb 
คร์ขึ้นมา
 
ให้เจ้าลอง
Gm 
หันมา 
 
เพราะข้อยนั้นถ่าเจ้าอยู่บ่อ
Cm 
นนี้
 
ถ้าเขาบ่เหลียวบ่
Fm 
แลขึ้นมา 
 
ฮักเขาไปได้เ
Bb 
พียงน้ำตา
 
ให้เจ้าลองห
Gm 
ลับตา 
 
เพราะเจ้ามีค่าเกินกว่า
Cm 
สิ่งนี้

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..

 
ข้อยยังอยู่ที่
Fm 
เดิม.. 
 
อยู่บ่อน
Bb 
นี้..
 
อยู่
Gm 
ที่เดิม.. 
 
ยังเหมือน
Cm 
เดิม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites