INTRO | F | Em | Dm G | C | ( 2 Times )

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ

 
ฉันมีคำถ
F 
ามมากมาย 
 
อยาก
Em 
ลองถามเธอดู
 
ว่า
Dm 
เธอจะรู้ว่า
G 
ฉันรักเธอไ
C 
หม
 
ใจนึงก็
F 
คิด ว่าไม่ดีหรอก หาก
Em 
บอกความในใจ
Dm 
กลัวว่าเธอมีใ
G 
คร surprise เ
C 
รา

 
งั้นเรามาท
F 
าย 
 
ว่าใจเรา
Em 
ตรงกันมั้ย
 
ว่าในใ
Dm 
จของเรามีใ
G 
ครซ่อน
C 
อยู่
 
ฉันกลัวเธอเ
F 
ดา 
 
ไปเป็นใ
Em 
ครก็ไม่รู้
 
แต่อยากให้
Dm 
เธอลองดูลองเ
G 
ดาฉันให้ท
C 
าย

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ

 
คนคุยเธอเ
F 
ยอะ 
 
เธอคงไม่
Em 
สนใจ
 
แล้วที่เธอ
Dm 
เขิน 
 
แกล้ง
G 
กันหรือทำไปเ
C 
พื่อใคร
 
ยังมีอีกเ
F 
ยอะ 
 
ที่ฉันยังไม่ได้
Em 
พูดไป
 
เธอมีแฟน
Dm 
แล้ว 
 
อย่าห
G 
ลอกให้ฉันนั้นเ
C 
ชื่อใจ

 
งั้นเรามาท
F 
าย 
 
ว่าใจเรา
Em 
ตรงกันมั้ย
 
ว่าในใ
Dm 
จของเรามีใ
G 
ครซ่อน
C 
อยู่
 
ฉันกลัวเธอเ
F 
ดา 
 
ไปเป็นใ
Em 
ครก็ไม่รู้
 
แต่อยากให้
Dm 
เธอลองดูลองเ
G 
ดาฉันให้ท
C 
าย

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites