ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน 
 
 
D 

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | Em | Em | C | B |
INSTRU | Em | Em | Em | D |

 
ผ้าสี
Em 
ขาว 
 
ถึงคราวหม่นหมอง
 
อยู่  
Am 
ม.2 
 
ลองบุหรี่เหล้าโ
Em 
ซดา
 
ม.3 ม.4 สูบเถกั
Am 
ญชา
 
ม.5  
D 
ม.6 
 
ตกเป็นทา
Em 
สยา

 
เปลี่ยนสถานศึก
C 
ษา 
 
 
D 
 
มาอยู่โรงเรียนดัดสัน
Em 
ดาน
G 
นานหลา
Am 
ยวัน 
 
พ่อแม่
D 
นั้นเฝ้าคอยห่วง
G 
หา
 
ออก
Am 
มาคิดว่ากลับตัว 
 
หลบไป
Em 
มั่วมั่วสุมกันใ
G 
หม่
 
อยู่
Am 
บ้านขี้คร้านไม่ทำ
Em 
ไร 
 
รีดไ
D 
ถเบี้ยของพ่อ
G 
แม่
 
ถ้าไม่ใ
Em 
ห้ตบตีรัง
Am 
แก 
 
พ่อ
D 
แม่หาของเก่าข
G 
าย
 
อนา
Em 
คตหวังพึ่งลูก
Am 
ชาย 
 
บั้นป
D 
ลายหวังไว้อย่า
G 
งนี้
 
อยากให้
Em 
ลูกเติบโตเป็นค
Am 
นดี 
 
เหมือนใ
D 
ครๆ 
 
 
B 

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

 
ชาวบ้
C 
านส่งเสียงร้อ
Em 
งดัง
 
ชายค
D 
ลั่งไล่ฟันผู้
G 
คน
 
มันจำไม่
Em 
ได้แม้แต่แม่ขอ
Am 
งตน
 
สับ
D 
สนฟั่นเฟือนร้อนฤทธิ์
G 
ยา
Em 
191 
 
รีบบึ่งร
Am 
ถมา 
 
แม่ร้อง
D 
ว่ายาวิสา
G 
มัญ
 
ถึงมันอี
Em 
ชั่วมันก็ลูกขอ
Am 
งฉัน
 
จับ
D 
มันไปบำบัดก็
Em 
พอ

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | C | B |
INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | C | B |

 
ชาวบ้
C 
านส่งเสียงร้อ
Em 
งดัง
 
ชายค
D 
ลั่งไล่ฟันผู้
G 
คน
 
มันจำไม่
Em 
ได้แม้แต่แม่ขอ
Am 
งตน
 
สับ
D 
สนฟั่นเฟือนร้อนฤทธิ์
G 
ยา
Em 
191 
 
รีบบึ่งร
Am 
ถมา 
 
แม่ร้อง
D 
ว่ายาวิสา
G 
มัญ
 
ถึงมันอี
Em 
ชั่วมันก็ลูกขอ
Am 
งฉัน
 
จับ
D 
มันไปบำบัดก็
Em 
พอ

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | C | B |

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากูแล..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites