INTRO | A B C#m | A B C#m |

A 
ฝันไป
B 
 
C#m 
 
เธอไม่เคยจะ
A 
สนใจ
B 
 
C#m 
 
ปล่อยให้ฉันต้องเศร้าเดียวด
A 
าย
B 
 
C#m 
 
ทุรนทุร
A 
าย
B 
 
C#m 

A 
เสียใจ
B 
 
C#m 
 
ไม่เคยได้ความรักจ
A 
ริงใจ
B 
 
C#m 
 
หมดความหมายแค่คั่นเว
A 
ลา
B 
 
C#m 
 
ต่อจาก
A 
นี้ 
 
พอกัน
B 
ที..

C#m 
หมดใจหมดหวัง 
 
เกินจะ
B 
รั้งเหนี่ยวหัวใจ

C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาเจอต้องมา
B 
พบ 
 
เจอคนไม่จริงใจ
C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาต้องพบเ
B 
จอ 
 
คนไม่จ
C#m 
ริงใจ
A 
  ฉันจะไม่
E 
ทน 
 
อีกต่อไ
B 

C#m 
แล้วใคร 
 
ที่เคยให้คำมั่นสัญ
A 
ญา
 
แต่สุดท้
B 
ายแค่เพียง 
 
หลอก
C#m 
ลวง..
A 
ฉัน
 
ต่อจา
E 
นี้ 
 
พอกัน
B 
ที

C#m 
หมดใจหมดหวัง 
 
เกินจะ
B 
รั้งเหนี่ยวหัวใจ

C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาเจอต้องมา
B 
พบ 
 
เจอคนไม่จริงใจ
C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาต้องพบเ
B 
จอ 
 
คนไม่จ
C#m 
ริงใจ
A 
  ฉันจะไม่
E 
ทน 
 
อีกต่อไ
B 

C#m 
  อย่าเสียเวลา 
 
 
E 
  กับคำสัญญา
B 
  ที่บอกไว้กั
G#m 
บฉัน 
 
ว่าจะคืนความสุข
C#m 
  แต่แล้วความจริง 
 
 
E 
  เธอผิดสัญญา
B 
  ที่ให้ไว้กับ
F#7 
ฉัน..
A 

C#m 
  มาทวงคืนสัญญา
 
  ที่ผ่านเลยไปมันเนิ่นมันนาน มันจมอยู่ในกะลา  
 
 
  ค้างคา สัจจะวาจา ที่เคยให้ไว้ไม่จริง
 

C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาเจอต้องมา
B 
พบ 
 
เจอคนไม่จริงใจ
C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาต้องพบเ
B 
จอ 
 
คนไม่จ
C#m 
ริงใจ
A 
  ฉันจะไม่
E 
ทน 
 
อีกต่อไ
B 

C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาเจอต้องมา
B 
พบ 
 
เจอคนไม่จริงใจ
C#m 
  ด้วยความไม่เคา
A 
รพ 
 
และด้วยความที่บัดซบ
E 
  ต้องมาต้องพบเ
B 
จอ 
 
คนไม่จ
C#m 
ริงใจ
A 
  ฉันจะไม่
E 
ทน 
 
อีกต่อไ
B 
ป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites