Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | D | Bm | G | A | A |

 
ก็ยอม
D 
รับนะว่าบ่าวนั้น
Bm 
หล่อ
 
แต่หน้าห
G 
ม้อพรรค์นี้ไม่เ
A 
อา
 
คบไ
D 
ปก็เจ็บหัวเ
Bm 
ปล่าๆ
 
ต้องคอยนั่งเ
G 
ฝ้านั่งหวาดระแ
A 
วง

 
D 
าวๆ 
 
เขาแหลงกั
Bm 
นทั่ว
 
ว่าบ่าวนั้น
G 
มั่วได้ยินเขา
A 
ว่า
 
คบใ
D 
ครเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำ
Bm 
หน้า
 
เสียงคนเขา
G 
ว่า.. 
 
 
A 
 
เจ้าชู้หรอยอย่างแ
D 
รง

G 
ไข่เท่าหน
D 
อน 
 
ใครส
A 
อนให้พี่บ่าวเจ้า
D 
ชู้
 
ไม่ต้องมา
Bm 
หยอด 
 
ไม่ต้องมาหวานใส่
Em 
หนู
 
แต่ถ้าเจ้า
A 
ชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอ
D 
าหรอก 
 
 
A 

 
ไปเลิกเจ้า
D 
ชู้ค่อยมาอ่อยหนูใ
Bm 
หม่
 
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใ
G 
จยอมเป็นแ
A 
ฟนพี่บ่
D 
าว
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
ไปดีตะบ่
A 
าว.. 
 
ไปจีบสาวที่เขาช
D 
อบ 
 
 
A 

INSTRU | G | D | A | D |
INSTRU | G | D | A | D |
INSTRU | Bm | Em | Bm | Em | A | D |

 
ก็ยอม
D 
รับนะว่าบ่าวนั้น
Bm 
หล่อ
 
แต่หน้าห
G 
ม้อพรรค์นี้ไม่เ
A 
อา
 
คบไ
D 
ปก็เจ็บหัวเ
Bm 
ปล่าๆ
 
ต้องคอยนั่งเ
G 
ฝ้านั่งหวาดระแ
A 
วง

 
D 
าวๆ 
 
เขาแหลงกั
Bm 
นทั่ว
 
ว่าบ่าวนั้น
G 
มั่วได้ยินเขา
A 
ว่า
 
คบใ
D 
ครเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำ
Bm 
หน้า
 
เสียงคนเขา
G 
ว่า.. 
 
 
A 
 
เจ้าชู้หรอยอย่างแ
D 
รง

G 
ไข่เท่าหน
D 
อน 
 
ใครส
A 
อนให้พี่บ่าวเจ้า
D 
ชู้
 
ไม่ต้องมา
Bm 
หยอด 
 
ไม่ต้องมาหวานใส่
Em 
หนู
 
แต่ถ้าเจ้า
A 
ชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอ
D 
าหรอก 
 
 
A 

 
ไปเลิกเจ้า
D 
ชู้ค่อยมาอ่อยหนูใ
Bm 
หม่
 
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใ
G 
จยอมเป็นแ
A 
ฟนพี่บ่
D 
าว
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
ไปดีตะบ่
A 
าว..

G 
ไข่เท่าหน
D 
อน 
 
ใครส
A 
อนให้พี่บ่าวเจ้า
D 
ชู้
 
ไม่ต้องมา
Bm 
หยอด 
 
ไม่ต้องมาหวานใส่
Em 
หนู
 
แต่ถ้าเจ้า
A 
ชู้แบบพี่บ่าวหนูไม่เอ
D 
าหรอก 
 
 
A 

 
ไปเลิกเจ้า
D 
ชู้ค่อยมาอ่อยหนูใ
Bm 
หม่
 
เผื่อนุ้ยเปลี่ยนใ
G 
จยอมเป็นแ
A 
ฟนพี่บ่
D 
าว
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
แต่ถ้าไม่
Bm 
เลิกกะเจ้าชู้ไปให้
Em 
ยาวๆ
 
ไปดีตะบ่
A 
าว.. 
 
ไปจีบสาวที่เขาช
D 
อบ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites