Tune to Eb
INTRO | A | F#m | D | E |

 
ห่าง
A 
กันตั้งหลายโล 
 
แต่ก็โ
F#m 
ทรหาไม่ได้
 
ก็เ
D 
ธอไม่รับสาย 
 
หรือโ
E 
ทรศัพท์เธอเสีย
 
หวังเห
A 
วิดทุกๆ เวลา ว่าเธออิ
F#m 
หาโหม่เด็กใหม่
 
อิลืม
D 
คำสัญญาที่ให้ไป 
 
มันพรือโ
E 
ฉ้หัวใจในตอนนี้

 
อยากให้
Bm 
เธอได้รู้ 
 
ว่าฉัน
C#m 
คิดถึง
 
อยากให้
Bm 
เธอได้ยิน 
 
ว่ารัก
C#m 
หนัดเหนียน
 
แต่ตอ
Bm 
นนี้เธออยู่ไกล 
 
ทำไ
C#m 
ด้แค่เพียง
 
บอกค
D 
วามรู้สึกในใจให้เธอได้
E 
ยิน

 
ว่าคิดถึงจังเสี
A 
ยน้อง 
 
ว่าคิดถึง
F#m 
ราสา
 
อยากเจออยากเห็นห
D 
น้า 
 
อยากอิพาไปเที่ยวง
E 
าน
 
เดือนสิบงานชัก
A 
พระ 
 
หลบมาต่ะถ้าสง
F#m 
สาร
 
อย่าให้ต้องคอยน
D 
าน
E 
   
 
ว่าคนทางนี้อิขาดใจแล้ว

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E |

 
อยากให้
Bm 
เธอได้รู้ 
 
ว่าฉัน
C#m 
คิดถึง
 
อยากให้
Bm 
เธอได้ยิน 
 
ว่ารัก
C#m 
หนัดเหนียน
 
แต่ตอ
Bm 
นนี้เธออยู่ไกล 
 
ทำไ
C#m 
ด้แค่เพียง
 
บอกค
D 
วามรู้สึกในใจให้เธอได้
E 
ยิน

 
ว่าน้องก็คิด
A 
ถึง 
 
รำพึงและห่ว
F#m 
งหา
 
คิดถึงพี่ตลอดเว
D 
ลา 
 
เหงาสาว่าไม่ได้เ
E 
จอ
 
เดือนสิบงานชัก
A 
พระ 
 
รอน้องตะพี่บ่าว
F#m 
เห้อ
 
จะไม่ทำให้คอยเ
D 
ก้อ 
 
 
E 

 
ว่าคิดถึงจังเสี
A 
ยน้อง 
 
ว่าคิดถึง
F#m 
ราสา
 
อยากเจออยากเห็นห
D 
น้า 
 
อยากอิพาไปเที่ยวง
E 
าน
 
เดือนสิบงานชัก
A 
พระ 
 
หลบมาต่ะถ้าสง
F#m 
สาร
 
อย่าให้ต้องคอยน
D 
าน
E 
   
 
ว่าคนทางนี้อิขาดใ
A 
จแล้ว

D 
ว่าคนทาง
E 
นี้คิดถึงจั
A 
งเสีย

INSTRU | A | F#m | D |

E 
ว่าคนทางนี้คิดถึงจั
A 
งเสีย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites