INTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )

Bm 
  อ้ายฮู้อยู่ว่ามื้อ
G 
นี้ 
 
อ้ายเป็นคน
D 
ซั่วในสายตาเ
A 
จ้า
Bm 
  อ้ายฮู้อยู่ 
 
อ้ายเฮ็ดเ
G 
จ้าให้มีน้ำ
A 
ตา
Bm 
  พ้อผู้ใหม่ 
 
ได้คนใ
G 
หม่กะถิ่มเจ้าไ
D 
ปบ่ร่ำบ่
A 
ลา
 
  ทำตัว
Bm 
ชั่วช้า 
 
อ้ายเ
G 
ฮ็ดชีวิตเจ้า
A 
พัง

G 
เทือสิฮู้ใจฮักเจ้าหลาย 
 
กะเป็น
D 
มื้อที่สายสุอย่าง
G 
อยากกลับคืนไป 
 
ไปหย่างร่วมทาง
 
กะบ่
Em 
มีข้ออ้างไปข
A 
อคืนดี

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
กะ
F#m 
ล้างบาปอ้ายบ่
Bm 
หล่อน
 
มันเป็นย้
G 
อนอ้ายคนมักซั่วมันบ่มั
A 
กดี
 
เจ้าฮักอ้ายปานไ
D 
ด๋ 
 
อ้ายยังทำ
F#m 
ลายฮักเจ้าบ่
Bm 
ใยดี
 
เจ้าฮ้องไห้ กะไห้ไ
Em 
ปติ๊ 
 
มื้อ
G 
นั้นอ้ายบ่หัว
A 
ซา

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
F#m 
ะล้างบาปอ้าย
Bm 
บ่ได้
 
ต่อใฟห้อ้ายต
G 
ายแล้วไปเกิดใหม่ 
 
กะติดกะ
A 
คา
 
ขอโทษในวันที่ส
D 
าย 
 
อ้ายขอ
F#m 
ขมาแก่เจ้าทุกหย
Bm 
ดน้ำตา
 
เทือสิฮู้เจ้าของซั่วส่ำ
Em 
หมา
A 
   
 
กะเป็นมื้อที่เอาหยังคืนบ่ได้

INSTRU | Bm | A | G | A | ( 2 Times )

G 
เทือสิฮู้ใจฮักเจ้าหลาย 
 
กะเป็น
D 
มื้อที่สายสุอย่าง
G 
อยากกลับคืนไป 
 
ไปหย่างร่วมทาง
 
กะบ่
Em 
มีข้ออ้างไปข
A 
อคืนดี

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
กะ
F#m 
ล้างบาปอ้ายบ่
Bm 
หล่อน
 
มันเป็นย้
G 
อนอ้ายคนมักซั่วมันบ่มั
A 
กดี
 
เจ้าฮักอ้ายปานไ
D 
ด๋ 
 
อ้ายยังทำ
F#m 
ลายฮักเจ้าบ่
Bm 
ใยดี
 
เจ้าฮ้องไห้ กะไห้ไ
Em 
ปติ๊ 
 
มื้อ
G 
นั้นอ้ายบ่หัว
A 
ซา

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
F#m 
ะล้างบาปอ้าย
Bm 
บ่ได้
 
ต่อใฟห้อ้ายต
G 
ายแล้วไปเกิดใหม่ 
 
กะติดกะ
A 
คา
 
ขอโทษในวันที่ส
D 
าย 
 
อ้ายขอ
F#m 
ขมาแก่เจ้าทุกหย
Bm 
ดน้ำตา
 
เทือสิฮู้เจ้าของซั่วส่ำ
Em 
หมา
A 
   
 
กะเป็นมื้อที่เอาหยังคืนบ่ได้

OUTRO | Bm | A | G | A | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites