INTRO | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
บ่แม่นเรื่องบังเ
C 
อิญ 
 
ที่เราเผชิญในตอนนี้
 
เรื่องเก่าที่ผ่า
Am 
นมา 
 
มันคงจบลงไปด้วยดี
 
ทุกสิ่งทุกอ
F 
ย่างมันมีราคา 
 
สิ่งที่ได้มามันบ่ฟรี
 
โตอ้
G 
ายมันบ่มีค่า 
 
แม้การเวลาจะหลายปี

C 
  เป็นหยังในตอนแลก 
 
เจ้าคือบ่บอกพ่อแม่บ่มัก
Am 
  เฮัดให้อ้ายคนนี้ 
 
หลงฮักเจ้าแฮงจนจมปัก
F 
  มันเจ็บใจแฮง 
 
และเจ็บเกินทนเจ็บบักคัก
G 
  แต่ในตอนนี้เจ้าจากไป 
 
แล้วอ้ายก็คงต้องอกหัก

C 
  มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ 
 
มื้ออื่นก็คงเป็นวันจันทร์
Am 
  คิดฮอดเสมอ คิดฮอดสุมื้อ ในตอนที่เรานั้นมีกัน
F 
  คิดฮอดอีหลีจนหลง 
 
ละเมอไปเจออยู่ในฝัน
G 
  เคยได้จับมือและเดิน 
 
ควงแขนกับเจ้าในวันนั้น

C 
  ถึงแม้ตอนนี้โตนาง 
 
นั้นคงต้องจากลา
Am 
  เจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ 
 
โตอ้ายตลอดมา
F 
  ถึงแม้ว่าอ้ายจะโสด 
 
และเศร้าและมีน้ำตา
G 
  ก็ให้เจ้าไปพ้อคนใหม่ 
 
คนที่ถืกใจเด้อกานดา

C 
  เจ้าบอกว่าพ่อแม่นั้นบ่ให้เราสองฮักกัน
Am 
  ข้อยนั้นบ่เข้าใจเลย 
 
คือต้องห้ามเฮาตอนนี้
F 
  ต้องมาห้ามคือเฮาตอน
G 
นี้
 
  หรือว่าเจ้าอยากมีใหม่
 

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
บ่แม่นเรื่องบังเ
C 
อิญ 
 
ที่เราเผชิญในตอนนี้
 
เรื่องเก่าที่ผ่า
Am 
นมา 
 
มันคงจบลงไปด้วยดี
 
ทุกสิ่งทุกอ
F 
ย่างมันมีราคา 
 
สิ่งที่ได้มามันบ่ฟรี
 
โตอ้
G 
ายมันบ่มีค่า 
 
แม้การเวลาจะหลายปี

C 
  เป็นหยังในตอนแลก 
 
เจ้าคือบ่บอกพ่อแม่บ่มัก
Am 
  เฮัดให้อ้ายคนนี้ 
 
หลงฮักเจ้าแฮงจนจมปัก
F 
  มันเจ็บใจแฮง 
 
และเจ็บเกินทนเจ็บบักคัก
G 
  แต่ในตอนนี้เจ้าจากไป 
 
แล้วอ้ายก็คงต้องอกหัก

C 
  มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ 
 
มื้ออื่นก็คงเป็นวันจันทร์
Am 
  คิดฮอดเสมอ คิดฮอดสุมื้อ ในตอนที่เรานั้นมีกัน
F 
  คิดฮอดอีหลีจนหลง 
 
ละเมอไปเจออยู่ในฝัน
G 
  เคยได้จับมือและเดิน 
 
ควงแขนกับเจ้าในวันนั้น

C 
  ถึงแม้ตอนนี้โตนาง 
 
นั้นคงต้องจากลา
Am 
  เจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ 
 
โตอ้ายตลอดมา
F 
  ถึงแม้ว่าอ้ายจะโสด 
 
และเศร้าและมีน้ำตา
G 
  ก็ให้เจ้าไปพ้อคนใหม่ 
 
คนที่ถืกใจเด้อกานดา

C 
  เจ้าบอกว่าพ่อแม่นั้นบ่ให้เราสองฮักกัน
Am 
  ข้อยนั้นบ่เข้าใจเลย 
 
คือต้องห้ามเฮาตอนนี้
F 
  ต้องมาห้ามคือเฮาตอน
G 
นี้
 
  หรือว่าเจ้าอยากมีใหม่
 

OUTRO | C | Am | F | G | ( 4 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites