INTRO | G | D | Em | C |
INTRO | G | D | Em | C |
INTRO | G | D | Em | C |

 
   
อยากเจอหน้าเธ
อตั้งแต่ตื่นเ
Em 
ช้า
 
   อยากอยู่ด้วยยา
วไปถึงช่วงเย็น
 
   
หงุดหงิดทุกที
ที่มองไม่เ
Em 
ห็น
 
   เป็นห่วงแค่เธ
อทุกๆ 
 
เวลา

 
   
Am 
แค่สบตา..
Bm 
  ใจก็ชอบกล
 
   
เธอมีผลต่อจิตใจ
..

 
ทำไงดีมีคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
 
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..
 

INSTRU | G | D | Em | C |

 
   
ไม่อยากให้เธ
อสนิทคนไหน
 
   
Em 
ไม่อยากให้ใค
รได้ชิดใกล้เธอ
 
   
อึดอัดเหลือท
น 
 
ได้แต่บ่นเพ้อ
 
   
Em 
เก็บไปละเม
อทุกๆ 
 
เวลา

 
   
Am 
ได้แอบมอง..
Bm 
  ตอนที่ยิ้มที
 
   
โลกใบนี้ก็สดใส
..

 
ทำไงดีมีคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
 
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..
 

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D | Em | C |

 
   
Am 
ได้แอบมอง..
Bm 
  ตอนที่ยิ้มที
 
   
โลกใบนี้ก็สดใส
..

 
ทำไงดีมีคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห

 
รู้ไหมฉันคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
 
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..  
 

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D |

 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
ม..
 
(เป็นแฟนกันไหมอะ)
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites