ขอบคุ
ณ..ที่เข้ามาเป็นความสุขให้ฉั
 
ขอบคุณในทุกวัน ที่เราเคยสร้า
Am 
งดั่งฝัน
 
ยังจำวั
Gm 
นนั้นไม่ลื
ม.. 
 
 
Fm 

 
วันนี้
..ต้องรับความจริงที่ต้องจากกั
 
รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้
Am 
นในวันนั้น
 
ยังดั
Gm 
งและชัดไม่เลื
อนลาง.. 
 
 
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภา
Am 
พเธอยังไม่หายไป
 
เหมือนกับเวลา
หยุดหายใจ 
 
ในวั
นที่เราต้องล
Fm 

 
หนังสื
อ..เล่มนั้นฉันยังคงเก็บเอาไ
ว้
 
ยังคงอ่านแต่หน้าเดิม ซ้ำมาและซ้ำไ
Am 
 
เก็บไว้
Gm 
ลึกๆ 
 
ในความทร
งจำ.. 
 
 
Fm 

 
ความหม
ายคำว่ารักเธอจำได้ไห
 
คืออ้อมกอดของเธอที่ทำให้ฉั
Am 
นปลอดภัย
 
จากวั
Gm 
นร้ายๆ 
 
ที่เจ
อมา.. 
 
 
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภา
Am 
พเธอยังไม่หายไป
 
เหมือนกับเวลา
หยุดหายใจ 
 
ในวั
นที่เราต้องล
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
เพราะฉันยังมีความหวัง ถึงแม้โล
Am 
กนี้หายไปทั้งใบ
 
ยังมีแต่เธ
ออยู่เต็มหัวใจ 
 
อย่าหา
ยไปจากกั
Fm 
 
ฉันขอเลย..
 

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | G | F | Fm |

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
ในทุกๆ วันที่ตื่นมา ภา
Am 
พเธอยังไม่หายไป
 
เหมือนกับเวลา
หยุดหายใจ 
 
ในวั
นที่เราต้องล
Fm 

 
ได้โปรดอย่าหา
ย..ไปจากชีวิตฉันได้
ไหม
 
เพราะฉันยังมีความหวัง ถึงแม้โล
Am 
กนี้หายไปทั้งใบ
 
ยังมีแต่เธ
ออยู่เต็มหัวใจ 
 
อย่าหา
ยไปจากกั
Fm 
 
ฉันขอเลย..
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites