INTRO | C | Am Em | F | G |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
กะเ
C 
คยเสียใจมา
G/B 
แล้ว
 
ฮ้องไ
Am 
ห้คนเดียวมา
G 
กี่ครั้ง
 
เป็น
Dm 
หยัง..คือยังบ่ลืม
 
เรื่องร
G 
าวของเฮาสองคน

 
ที่เคยกอด
F 
กัน 
 
ที่เคยหอมแ
G 
ก้ม
 
ให้
Em 
คำสัญญา 
 
ต่อ
Am 
หน้ากัน
 
ว่าเจ้าสิ
Dm 
ฮักอ้าย..จนฮอดมื้
G 
อนี้
 
เวลาผ่านไ
F 
ป 
 
ใจเจ้าบ่คื
G 
อเก่า
 
ฮัก
Em 
เฮาเริ่มบ่มีควา
Am 
มหมาย
 
เจ้า
Dm 
เอาเขามาเหยียบ 
 
มาขี้ใส่ใจอ้
G 
ายเด้อ

 
กูนั่งเปิดขวดเห
F 
ล้า 
 
ส่วนเขานั้นเปิดโ
G 
 
มึงมันบักหน้า
Em 
โง่ 
 
มึงควรสิเข้า
Am 
ใจ
 
กะยอนว่าฮักเขาห
F 
ลาย 
 
 
G 
   
 
กะเป็นได้พอส่ำ
C 
นี่
 
สองโ
F 
บก 
 
สิบ่โทษไ
G 
ผฮ้องออก
Em 
ไป 
 
เจ้าของบ่เ
Am 
คยดี
 
สำหรับ
Dm 
อ้ายคนนี้ 
 
 
G 
   
 
มันมีแค่หัวใ
C 
 
ยกแ
F 
ก้วสุดท้ายอวย
G 
พรให้เขา กับ
Em 
เจ้าให้โช
Am 
คดี
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายคน
G 
นี้.. 
 
สิเป็นจั๋ง
C 
ใด๋

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ที่เคยกอด
F 
กัน 
 
ที่เคยหอมแ
G 
ก้ม
 
ให้
Em 
คำสัญญา 
 
ต่อ
Am 
หน้ากัน
 
ว่าเจ้าสิ
Dm 
ฮักอ้าย..จนฮอดมื้
G 
อนี้
 
เวลาผ่านไ
F 
ป 
 
ใจเจ้าบ่คื
G 
อเก่า
 
ฮัก
Em 
เฮาเริ่มบ่มีควา
Am 
มหมาย
 
เจ้า
Dm 
เอาเขามาเหยียบ 
 
มาขี้ใส่ใจอ้
G 
ายเด้อ

 
กูนั่งเปิดขวดเห
F 
ล้า 
 
ส่วนเขานั้นเปิดโ
G 
 
มึงมันบักหน้า
Em 
โง่ 
 
มึงควรสิเข้า
Am 
ใจ
 
กะยอนว่าฮักเขาห
F 
ลาย 
 
 
G 
   
 
กะเป็นได้พอส่ำ
C 
นี่
 
สองโ
F 
บก 
 
สิบ่โทษไ
G 
ผ 
 
ฮ้องออก
Em 
ไป 
 
เจ้าของบ่เ
Am 
คยดี
 
สำหรับ
Dm 
อ้ายคนนี้ 
 
 
G 
   
 
มันมีแค่หัวใ
C 
 
ยกแ
F 
ก้วสุดท้ายอวย
G 
พรให้เขา กับ
Em 
เจ้าให้โช
Am 
คดี
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายคน
G 
นี้.. 
 
สิเป็นจั๋ง
C 
ใด๋

 
ยกแ
F 
ก้วสุดท้ายอวย
G 
พร ให้เขา กับ
Em 
เจ้าให้โช
Am 
คดี
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายคน
G 
นี้.. 
 
สิเป็นจั๋ง
C 
ใด๋
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายค
G 
นนี้.. 
 
สิเป็นสิตายจั๋
F 
งใด๋ 
 
 
G 

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C F | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites