เมื่อตะ
Am 
วันอำลา
 
เมื่อ
G 
ฟ้าพลันดับแสง
Am 
ไป 
 
 
G 
 
เริ่มจากค
Am 
วามเลือนราง
 
สุดท้
F 
ายทุกอย่างลับ
Am 
หาย 
 
 
G 

 
การเดินทางยังเห
F 
ลือให้ต้องรอนแ
G 
รม
 
แต่ไม่รู้
Am 
เลยจะดีจะร้าย
 
วินาทีที่
F 
ฟ้ามืดลง 
 
ชี
G 
วิตคงอันต
C 
ราย

 
ในความมืด
C 
มิด 
 
ไม่เห็นสักอย่างรอบก
F 
าย
 
เสียงที่ได้ยินจาก
Am 
หัวใจ 
 
มัน
F 
สั่งให้ฉันลืม
G 
ตา
 
ต่อให้มองไม่เห็นอ
Am 
ะไร

 
ได้เรียน
Am 
รู้ความกลัว
 
ที่แ
G 
ฝงในความมืด
Am 
มน 
 
 
G 
(มืดมน)
 
ได้ซึม
Am 
ซับความจริง
 
ยอม
F 
รับในเหตุแล
Am 
ะผล 
 
 
G 
(จะร้ายดี)

 
แม้จะเคยมีแ
F 
สงที่ส่องนำท
G 
าง
 
ไม่ว่าช้า
Am 
เร็วก็ต้องดับไป
 
ช่วงชีวิตที่
F 
ทรมาน 
 
จะ
G 
รับมือมันยัง
C 
ไง

 
ต่อให้มืด
C 
มิด 
 
ไม่เห็นสักอย่างรอบก
F 
าย
 
เสียงที่ได้ยินจาก
Am 
หัวใจ 
 
ยัง
F 
สั่งให้ฉันลืม
G 
ตา
 
เพื่อมองความจริงที่ปวดร้
C 
าว 
 
ยอมรับในความเป็นไ
F 
 
แม้มืดมนสักเ
Am 
ท่าไร 
 
ก็
F 
ยังจะขอลืม
G 
ตา
 
ต่อให้มองไม่เห็นอะไร
 

INSTRU | F | G | Am | Am | ( 2 Times )

Am 
ขอแค่ได้มองมันด้วยสอ
F 
งตา 
 
(สองตา)
 
ใน
Am 
ทุกความโหดร้ายที่ต้อง
G 
รับมา 
 
(รับมา)
 
เมื่อ
Am 
แสงของชีวิต 
 
ฉันได้หา
F 
ยไป 
 
(ดับไป)
 
มืด
Am 
มนสักเท่าไร 
 
จะเหน็บห
G 
นาวสักเพียงใด

 
ต่อให้มืด
C 
มิด 
 
ไม่เห็นสักอย่างรอบก
F 
าย
 
เสียงที่ได้ยินจาก
Am 
หัวใจ 
 
ยัง
F 
สั่งให้ฉันลืม
G 
ตา
 
เพื่อมองความจริงที่ปวดร้
C 
าว 
 
ยอมรับในความเป็นไ
F 
 
แม้มืดมนสักเ
Am 
ท่าไร 
 
ก็
F 
ยังจะขอลืม
G 
ตา
 
ต่อให้มองไม่เห็นอะไร
 

Am 
ขอแค่ได้มองมันด้วยสอ
F 
งตา 
 
(น้ำตา)
 
ใน
Am 
ทุกความโหดร้ายที่ต้อง
G 
รับมา 
 
(กอดไว้)
 
เมื่อ
Am 
แสงของชีวิต 
 
ฉันได้หา
F 
ยไป 
 
(ความจริง)
 
มืด
Am 
มนสักเท่าไร 
 
จะเหน็บห
G 
นาวแค่ไหน
 
คงไม่ต
C 
าย…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites