INTRO | D | C#m | Bm | E |
INTRO | D | C#m | Bm | E | E |

 
เผ
D 
ลอมีใจ 
 
ทอ
E 
นั้นสั้นบ้อ
 
เข้ามา
C#m 
ตอบแชทกัน
F#m 
สูมื้อ
D 
ถ้าบักโดน 
 
E 
ป็นชั่วโมง
 
เธอมา
C#m 
ตอบคำเดียว
F#m 
ว่าอื้อ
D 
หรือว่าเฮาแค่ค
E 
นแก้เหงา
 
เวลาที่
C#m 
เขาบ่อยู่
F#m 
สื่อๆ
 
ส่ำนี้บ่
Bm 
หือ 
 
หรือว่
E 
าจั่งได๋

 
คนใน
C#m 
แชทมันพ่าย 
 
คนใ
F#m 
นใจ
 
คนฮักเ
C#m 
ดียวคือเฮา 
 
แพ้คนห
F#m 
ลายใจ
 
บ่ได้คิดห
D 
ยังเซาให้ความหวังกันจั
E 
กเทื่อ

 
เขาบ่ได้มีใ
A 
จเขาแค่มีเ
E 
น็ต
 
คุยกับเฮาเ
F#m 
สร็จเขาคุยกับ
C#m 
ผู้อื่น
 
หมู่ในเ
D 
ฟสของเขามีเป็น
C#m 
ร้อยพันหมื่น
 
เขาแค่
Bm 
ฝืนมาตอบแชต
E 
กัน
 
เฮามันสำ
A 
คัญ 
 
คือแบตสำร
E 
อง
 
มีค่าส่ำ
F#m 
ได๋แค่สำรอง
C#m 
อยู่ดี
 
โตจ
D 
ริงคือโตจริง 
 
เฮาบ่มี
C#m 
สิทธิ์แทนที่
 
กะเขาสำ
Bm 
คัญอีห
E 
ลี 
 
ถึงบ่มีเ
A 
ฮา

INSTRU | D | C#m | Bm | E |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
คนใน
C#m 
แชทมันพ่าย 
 
คนใ
F#m 
นใจ
 
คนฮักเ
C#m 
ดียวคือเฮา 
 
แพ้คนห
F#m 
ลายใจ
 
บ่ได้คิดห
D 
ยังเซาให้ความหวังกันจั
E 
กเทื่อ

 
เขาบ่ได้มีใ
A 
จเขาแค่มีเ
E 
น็ต
 
คุยกับเฮาเ
F#m 
สร็จเขาคุยกับ
C#m 
ผู้อื่น
 
หมู่ในเ
D 
ฟสของเขามีเป็น
C#m 
ร้อยพันหมื่น
 
เขาแค่
Bm 
ฝืนมาตอบแชต
E 
กัน
 
เฮามันสำ
A 
คัญ 
 
คือแบตสำร
E 
อง
 
มีค่าส่ำ
F#m 
ได๋แค่สำรอง
C#m 
อยู่ดี
 
โตจ
D 
ริงคือโตจริง 
 
เฮาบ่มี
C#m 
สิทธิ์แทนที่
 
กะเขาสำ
Bm 
คัญอีห
E 
ลี 
 
ถึงบ่มีเ
A 
ฮา

D 
  กะฮู้ดีแก่ใจ 
 
สิบ่ตอบแชทไป
E 
  ห้ามฝนให้ตกห้ามน้ำให้ท่วมห้ามไฟให้ลุก
 
  
F#m 
ยังง่าย 
 
กว่าห้า
D 
มใจ 
 
ให้
E 
ฮัก

 
เขาบ่ได้มีใ
A 
จเขาแค่มีเ
E 
น็ต
 
คุยกับเฮาเ
F#m 
สร็จเขาคุยกับ
C#m 
ผู้อื่น
 
หมู่ในเ
D 
ฟสของเขามีเป็น
C#m 
ร้อยพันหมื่น
 
เขาแค่
Bm 
ฝืนมาตอบแชต
E 
กัน

 
เฮามันสำ
A 
คัญ 
 
คือแบตสำร
E 
อง
 
มีค่าส่ำ
F#m 
ได๋แค่สำรอง
C#m 
อยู่ดี
 
โตจ
D 
ริงคือโตจริง 
 
เฮาบ่มี
C#m 
สิทธิ์แทนที่
 
กะเขาสำ
Bm 
คัญอีห
E 
ลี 
 
ถึงบ่มีเ
A 
ฮา

 
เขาเเค่มี
Bm 
เน็ตส่ำ
E 
นี้.. เขาบ่ได้มีใจ

OUTRO | D | C#m | Bm | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites