เวลาคือ(คำตอบ) – Sea Two


INTRO | E | B | C#m | A |

 
อยา
กจะถาม
ให้มันแน่ใจก่อน
C#m 
 
ก่อนที่เราสอง
จะเดินไปไกลมากกว่านี้
 
วันและคืน
เวลาทุกนาที
C#m 
 
นับตั้งแต่นี้คื
อเราทั้งสองคน
 
อย่า
เอ่ยคำสัญญา
 ไม่ต้องมีวจีใ
C#m 
 
จะอยู่ได้ไหม
 ให้เวลา
เป็นคำตอบ
   

 
* ฉัน
มีคำถาม
ข้อนึง
 
ไม่ว่าวัน
G#m 
พรุ่งนี้จะเป็น
C#m 
อย่างไร
 
อะไรจ
F#m 
ะเกิด…ฉันกลัว
เหลือเกิน 
 
 
C# 

 
ตลอดชีวิต
มันนานนะ
 
เธอจะทนกับฉัน
ได้นานหรือเปล่า
 
หากวันหนึ่งบั
C#m 
งเอิญมีเรื่อง
G#m 
ราว
 
ที่ทำ
ให้เธอเสียใจ
 
จะอยู่อีกนาน
ไหม 
 
หากว่าใครคนนึง
 
ไม่ได้เป็นเหมือนที่เธอ
C#m 
ฝัน 
 
เอา
G#m 
ไว้
 
จะอยู่กันไปต
ลอดชีวิต
หรือเปล่า

INSTRU | A | G#m | A | E |
INSTRU | F#m | G#m | A | B |

( * )

 
ตลอดชีวิต
Gb 
มันนานนะ
 
เธอจะทนกับฉัน
Db 
ได้นานหรือเปล่า
 
หากวันหนึ่ง
Ebm 
บังเอิญมีเรื่อง
Bbm 
ราว
 
ที่ทำ
ให้เธอเสียใจ
Db 
 
จะอยู่อีกนาน
Gb 
ไหม 
 
หากว่าใครคนนึง
Db 
 
ไม่ได้เป็นเหมือนที่เธอ
Ebm 
ฝัน 
 
เอา
Bbm 
ไว้
 
จะอยู่กันไปต
ลอดชีวิต
Db 
หรือเปล่า

 
ตลอดชีวิต
Gb 
มันนานนะ
 
เธอจะทนกับฉัน
Db 
ได้นานหรือเปล่า
Ebm 
 
Bbm 
 
จะอยู่กันไปต
ลอดชีวิต
Db 
…หรือเปล่า
Gb 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites