บังเอิญตั้งใจรัก Bell Warisara (เบลล์ วริศรา)


INTRO | Eb | Eb | Ab | Abm |

 
   
Eb 
เคยได้ยินว่าเรื่องบังเอิญมักทำให้คนรักกัน
 
   
Cm 
ฉันได้ฟังก็เกิดคำถาม
 
   รักของฉันจะเป็น
Ab 
ไปได้ไหม
 
   ถ้าหากฉั
Bb 
นตั้งใจ

 
   
Eb 
เพราะเวลาของเธอกับฉั
Bb/D 
นมันน้อยลงทุกที
 
   
Cm 
และถ้าฉันขืนปล่อยแบบ
Bbm 
นี้
 
   มันก็คง
Eb 
อาจต้องเสียเ
Ab 
ธอไป 
 
 
Gm 
 
   และจบแค่
Fm 
รักข้างเดี
Bb 
ยว

 
   
Ab 
ถ้าต้องรอแต่โชคชะต
Gm 
าฉันก็กลัวไม่ทัน
 
   
Ab 
เพราะว่าฉันก็รู้สึก
Cm 
ดีมากกว่าเดิมทุกวัน
 
   
Ab 
งั้นฉันขอตั้งใจบังเอิ
Gm 
ญแบบของฉั
Cm 
 
   แบบนี้
Fm 
แล้วกั
Gm 
น 
 
เธอจะรั
Ab 
บได้ไห
Bb 

 
ฉันบังเอิญตั้งใจ
Eb 
รัก
 
รั
Bb/D 
กแม้เธออาจไม่รัก
Cm 
ตอบ
 
ฉั
Bb 
นแค่ขอทำตามใจบ
Ab 
อก
 
ให้เธ
Gm 
อรู้..ก่อนที่
Fm 
จะสายเกิน
Bb 
ไป

 
และฉันยินดีที่
Eb 
จะรับ 
 
 
Bb/D 
 
แม้รักนี้จะเป็นเช่
Cm 
นไร 
 
 
Bb 
 
แม้ตอนนี้ฉันยังไ
Ab 
ม่ใช่ 
 
ก็ไม่
Gm 
เป็นไร
 
เผื่อไว้
Fm 
สักวันที่เธ
Bb 
 
บังเอิญจะหันมารักกั
Eb 

 
ฉันตั้ง
Eb 
ใจบอกเธอซ้ำๆ
Ab 
และย้ำแบบนี้ทุ
Eb 
กวัน
 
จนกว่าเธ
Db 
อจะยอมเปิด
Ab 
ใจให้กับคนอย่าง
Bb 
ฉัน
 
ในสักวัน
 

 
ฉันบังเอิญตั้งใจ
Eb 
รัก
 
รั
Bb/D 
กแม้เธออาจไม่รัก
Cm 
ตอบ
 
ฉั
Bb 
นแค่ขอทำตามใจบ
Ab 
อก
 
ให้เธ
Gm 
อรู้..ก่อนที่
Fm 
จะสายเกิน
Bb 
ไป

 
และฉันยินดีที่
Gm 
จะรับ
Bb 
 
แม้รั
G/B 
กนี้จะเป็นเ
Cm 
ช่นไร
Bb 
 
แม้ตอนนี้ฉันยังไ
Ab 
ม่ใช่ 
 
ก็ไม่
Gm 
เป็นไร
 
เผื่อไว้
Fm 
สักวันที่เธ
Bb 
 
บังเอิญจะหันมารักกั
Eb 

OUTRO | Eb | Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites